Как изглеждаше годината на БФБ

Investor.bg представя най-значимите събития и тенденции от политическия и икономически живот в България и по света през последните 12 месеца

Снимка: David Paul Morris/Bloomberg Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

2015 скоро ще бъде история. Investor.bg представя най-значимите събития и тенденции от политическия и икономически живот в България и по света през последните 12 месеца.

Осем от 40-те най-ликвидни компании, търгувани на БФБ-София, поскъпнаха с над 20% през 2015 г., въпреки че индексът на тези 40 най-ликвидни дружества, BGBX40, се понижи с 13,3% за 12-те месеца до 27 декември 2015 г.

Динамичната класация на Investor.bg показа ръст в цената на акциите при 14 от 40-те компании, но такъв има и при Албена инвест холдинг АД с отчитане на разпределения дивидент от 0,5 лв. и при Хидравлични елементи и системи АД с дивидента от 0,15 лв., или това са общо около 16 дружества от 40-те най-ликвидни.

В допълнение - компании като Софарма Трейдинг АД и Адванс Терафонд АД се търгуват с нулево изменение в цените поради изплатените дивиденти от, съответно - 0,27 лв. и 0,3 лв. за ценна книга.

Лидер по ръст с повишение от 400% до 4,4 лв. е Арома АД, но това се дължи на сделка за само 1 акция при цена от 4,4 лв. за ценна книга на 3 декември 2015 г. Ако не отчитаме тази сделка, последната цена е при 1,07 лв., където отново има ръст, макар и по-малък, спрямо 0,861 лв. за акция в края на 2014 г. Повишението е от 24%, което отново поставя компанията в групата на тези с ръст над 20%. По позицията имаше търгово предложение, което значително намали акциите в обращение и понижи ликвидността.

И нека посочим останалите 7 компании с над 20% ръст за 12-те месеца до 27 декември 2015 г.

Лидер е ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с повишение от 50,75% до 0,802 лв. , след като компанията обяви планове за увеличение на капитала при емисионна цена от 1 лв., както и започна строителството на няколко сгради в София.

На второ място с повишение от 44,82% до 63 лв. за акция е Булгартабак Холдинг АД, консолидираната печалба на когото се върна на нивото от 45 млн. лв. за деветмесечието на тази година. Отделно бе разпределен и брутен дивидент от 4,2 лв. на акция, което прави ръста дори по-голям.

На трето място с повишение от 42,86% до 90 лв. за ценна книга е КРЗ Одесос АД. Нетната печалба се увеличи със 180% на годишна база до 5,88 млн. лв. за деветмесечието. Отделно бе разпределен и брутен дивидент от 3,5 лв. на акция, което прави поскъпването дори по-голямо.

Спиди АД отчете ръст в цената на акциите си от 35,71% до 38 лв. за акция. През деветмесечието на 2015 г. нетната печалба на Спиди АД расте с 50,5% на годишна неконсолидирана база след близо 14% ръст на приходите от куриерски услуги и с 21,9% на консолидирана база до 7,36 млн. лв. Отделно бе разпределен и брутен дивидент от 1,05 лв. на акция, което прави ръста в цената дори по-голям.

Софарма имоти АДСИЦ отчете поскъпване с 29,65% до 4,408 лв. за акция. Бе разпределен и брутен дивидент от 0,2698 лв. на акция, поради което повишението е дори по-голямо. Печалбата за деветмесечието нарасна с 26%.

С 25,6% поскъпнаха акциите на Холдинг Варна АД до 23,8 лв. за акция.

Седмото място по поскъпване бе заето от Агрия груп холдинг АД с 22,09% до 10,5 лв. Консолидираната печалба се увеличи с 15% до 8,48 млн. лв. за деветмесечието.

Силни ръстове със съответно - 13,1% и 9,29%, имаше и при Юрий Гагарин АД и Свилоза АД, като дружествата също отчетоха добри резултати. При Свилоза АД има повишение на консолидираната печалба за деветмесечието със 77%, а при Юрий Гагарин неконсолидираната печалба бе 5,98 млн. лв. за януари-септември 2015 г. спрямо загуба от 473 хил. лв.

Вижда се, че има поскъпващи акции на широко подценявания и обиждан роден капиталов пазар. Вижда се и че поскъпване има при компаниите с добри резултати. Основните критики към родния капиталов пазар са, че няма качествени акции, както и че ликвидността е много малка и често се равнява на тази на кварталния хипермаркет.

Все пак да не забравяме, че 43 борсови компании разпределиха дивиденти в размер на над 160 млн. лв. през 2015 г. и това е сума, която не е малка.

Но нека не забравяме и тъмната страна. Общо BGBX40 се понижи с 13% на годишна база. Редица дружества отчетоха силен спад, като Петрол АД със 73,62%, БФБ-София АД с 43,77%, Софарма АД и Билборд АД с по 30% и т.н.

До септември част от BGBX40 беше и Енемона АД, като цената на обикновените й акции се срути с 91,62% в последните 12 месеца.

И въпреки преобладаващата негативна окраска на цените за 2015 г. поставихме акцент върху поскъпващите компании, били те по-малко на брой. Инвестирането е дейност с висок риск и може да доведе до значителни загуби, както при посочените спадове при акциите на Енемона АД и Петрол АД, например. Един спад от 90% се компенсира с успешна инвестиция с печалба от 900%, а спад от 75% с печалба от 300%, което е изключително трудно за постигане. И затова по възможност не трябва да се допускат големи загуби.

Последни новини
Още от Анализи