Ниските лихви доведоха до силен ръст на застраховки "Живот"

Запазва се и силният ръст на "Автокаско"

Снимка: Велко Ангелов/Bloomberg Снимка: Велко Ангелов/Bloomberg

През октомври общите брутни премийни приходи на застрахователните компании в България растат за първи път от юни, като сумата е четвъртата най-голяма за годината до момента.

През месеца 30-те общозастрахователни дружества, 13-те животозастрахователни дружества и двете животозастрахователни кооперации реализират общ премиен приход в размер на 158,2 млн. лв. Това е с 22,2% повече спрямо септември, показват изчисленията на Investor.bg на база на статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).

От началото на годината брутните премии на застрахователните компании възлизат на близо 1,572 млрд. лв., като растат с 27,6% на годишна база. Повишението продължава да се дължи преди всичко на животозастраховането, докато най-голям е абсолютният размер на премиите в общото застраховане.

За десетмесечието 30-те общозастрахователни дружества записват ръст на премийните си приходи от 7,45% на годишна база до 1,246 млрд. лв. В абсолютно изражение ръстът е с 86,3 млн. лв. на годишна база. Ръстът при Автокаско е с 11%, а при "Гражданска отговорност" - с 6.2%.

За същия период животозастрахователите отчитат брутни премии за 325,83 млн. лв. Те са с 20,1%, или с 54,63 млн. лв. повече спрямо януари-октомври 2014 г.

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте с 16,6% на годишна база до 233,99 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 10,5 млн. лв. повече приходи спрямо октомври 2014 г., като обемът им нараства до 21,88 млн. лв. Относителният ръст при тях е впечатляващ -  92,3% на годишна база, което говори нарасналото им търсене като алтернативен инструмент за спестяване на фона на ниските лихвени проценти по банковите депозити.

Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 24,4% повече приходи на годишна база

Последни новини
Още от Препоръчани