Давос и класата на милиардерите, част 1

Питър Гудмън, икономист и автор

15:15 | 25 май 2022
Преводач: Петя Кушева

Давос е тук. Потапям се във всичко, в което мога, за да науча повече за него. Прочетох книгата „Давос човекът“. Тя е за концепцията, че най-богатите милиардери в света са над всякакви националности. Участват в Давос и вземат големи решения, които се отразяват на живота на всички останали през цялата година. Затова се свързах с автора й и ще вляза в Zoom да поговоря с него за влиянието на тези милиардери върху всички нас, не само в контекста на Давос, но и в контекста на живота ни. Можем да започнем с това за хората, които нямат представа какво е Давос човекът?

Давос човекът е от класата на милиардерите, особено тези които ходят на Световния икономически форум в Давос. Давос хората вярват, че ако организираме икономиките си около това да им помогнем да спечелят повече пари, всички ще спечелим. Нещо, което в реалността е станало нула пъти.

Когато мислите за това в контекста на Давос. Тези участници, за които пишете, обещават да направят нещата по-добри, но става на практика по-зле. Как разбирате това противоречие?

Има причина, поради която наричаме това космическата лъжа, както пиша в книгата. Тя е за това, че ако организираме обществото си така че богатите хора да получават повече богатства, ние ще получим такива вълшебни неща като по-добри работни места, по-високи заплати, инвестиции, иновации.

Едната част на уравнението винаги дава резултат - Давос човекът винаги се оказва с повече пари. А това работи за него, защото Давос човекът е използвал парите си, за да купи политическата система чрез лобисти, чрез използване на данъчни вратички, експлоатиране на онези, които вече са налични.

Убеждаване на правителствата да не приемат антитръстови закони и така се увеличава властта на монополите. Правила, които ограничават способността на профсъюзите да се организират, което означава че работниците не могат да действат от своя страна.