Сливанията и придобиванията се завръщат като част от стратегията за растеж на бизнеса

Европа се очертава като предпочитан регион, който предлага възможности за растеж и сключване на сделки през следващите 12 месеца

09:28 | 25 февруари 2021
Обновен: 09:28 | 25 февруари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

След като преминаха през безпрецедентен срив и промяна, фирмените ръководители възвръщат увереността си за инвестиции и вече са решени да рестартират сливанията и придобиванията (M&A) като част от стратегията си за растеж на бизнеса в света след пандемията. Това става ясно от 23-ото издание на Глобалния барометър на доверието в икономиката на EY. 

Анкетираните бизнес лидери очакват връщане към предпандемичните нива на доходност през 2021 г. (23%) или 2022 г. (44%), отбелязвайки все по-положителна настройка в сравнение с 22-ото издание на Барометъра на EY от март 2020 г.  Също така, ръководителите набелязват на географската карта възможностите за експанзия. Европа (39%) се очертава като регионът, от който се очаква да генерира най-голям растеж и възможности през следващите три години, следван от Азиатско-тихоокеанския регион (30%) и Северна и Южна Америка (24%).

Диана Николаева, съдружник и ръководител на отдел „Стратегия и сделки“ в EY за България, Северна Македония, Албания и Косово коментира:

„През последните няколко месеца наблюдаваме възстановяване и динамика на пазара на сливания и придобивания. България като част от ЕС също привлича инвеститорски интерес. В момента освен традиционните инвеститори от САЩ и Западна Европа, към България започват да гледат инвеститори от Югоизточна Азия. Това са компании, които търсят начин да преместят операциите си по-близо до европейските си клиенти, т.е. процесът на nearshoring вече е започнал.“

По отношение на факторите, които биха могли да изложат на риск перспективите за растеж, въздействието на пандемията COVID-19 остава най-голямата заплаха за анкетираните ръководители (29%). Променящата се глобална икономическа среда (19%) и изменението на климата (14%) също се очертават като основни заплахи. Геополитическите предизвикателства принудиха мнозинството от анкетираните (81%) да променят стратегическите си инвестиционни планове през последните 12 месеца. Близо две трети (64%) от тази група забавиха планираната инвестиция и повече от една трета (36%) изобщо прекратиха плановете си.  

Докато ръководствата на фирмите правят бизнес планове за света след пандемията, мнозинството от анкетираните (86%) казват, че през 2020-та са преосмислили бизнес стратегията си и са направили преглед на портфолиото си. За две трети (66%) от тази група това не е било планирано и според констатациитие представлява директен отговор на променящите се събития.

Андреа Герцони, заместник-председател на EY и отговорен за услугите по „Стратегия и сделки“, казва:

„За много бизнес лидери появата на пандемията COVID-19 и произтичащият от това икономически шок подействаха като екзистенциална заплаха за техния бизнес. Реакцията на голяма част от ръководствата бе зануляване на стратегиите и широкообхватна трансформация на бизнеса. Тези смели ходове сега подхранват оптимизъм и стратегически програми, твърдо фокусирани върху улавянето на възможностите за растеж. Фирмите планират не само да възстановят резултатите от преди пандемията, но и да направят необходимите инвестиции, за да преосмислят своето бъдеще."

Ръководствaта виждат пътя към растеж чрез M&A и инвестиции

Въпреки срива в сливанията и придобиванията през първата половина на 2020г., сделките достигнаха най-висока стойност на транзакциите през втората половина на годината. Глобалната стойност на сливанията и придобиванията достигна 2,32 трилиона. щ.д. през второто полугодие на 2020 г. и активността на транзакциите се възстанови със 123% между първото и второто полугодие.

Повишената активност на сделките изглежда ще продължи - почти половината от анкетираните бизнес лидери (49%) планират да придобият активи през следващите 12 месеца, надвишавайки 11-годишната средна стойност (47%), измервана от Барометъра на доверието в икономиката на EY. Освен това, близо две трети от ръководителите (65%) планират придобивания в чужбина, тъй като те се стремят да подобрят капацитета и продуктите си, необходими за растеж. Финансовите услуги, телекомуникациите, технологиите, автомобилостроенето и науките за живота оглавяват списъка на най-търсените сектори.

Ръководствата виждат сливанията и придобиванията като средство, посредством което да изградят устойчивост във фирмите и което да им помогне да се справят с опасенията относно тарифите и търговските потоци (26%). Освен това придобиването на технологии, човешки ресурси, нови производствени мощности или иновативни стартъпи (25%), които да осигурят растеж в резултат на секторно сближаване (21%), също ще бъде стимул за стратегическите сделки.

В света на сделките след пандемията, устойчивостта на активите се очертава като основен фокус за много от анкетираните ръководители (19%), както и дигиталната и технологична стратегия на таргет компания (18%), а също и това дали придобиващите ще спечелят пазарен дял чрез консолидация (15%).

Очаква се все по-голяма конкуренция за активи (80%), като 67% от анкетираните очакват тя да дойде от частния капитал.

Разглеждайки инвестиционните планове, смекчаването на дългосрочното въздействие на предизвиканото от пандемията икономическо забавяне остава най-големият стратегически приоритет за ръководителите (22%). Като пряк резултат от пандемията, почти две трети (63%) от анкетираните планират да увеличат инвестициите в технологии и дигитални възможности, докато 57% ще увеличат инвестициите в ангажираност на клиентите.

Герцони казва: „Условията за сливания и придобивания остават силно подкрепящи, включително ниски лихвени проценти, адаптивни капиталови пазари и изобилие от частен капитал. Ръководителите се стремят да придобият иновативни стартиращи фирми и технически подготвени конкуренти, които посредством дигиталните канали и технологични допирни точки ще им позволят да са по-близо до клиентите. Именно тези допирни точки се оказаха жизненоважни за водещите компании по време на затварянето на държавите по време на пандемията.”

Ръководителите подготвят инвестиционни планове за глобален мащаб

С трансграничните сливания и придобивания, които започнаха да се възстановяват към края на 2020 г., ръководителите се фокусират върху пазари извън техния регион. Европа излиза на фокус, като по-голямата част от анкетираните от Северна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка я посочват като основен M&A приоритет извън техния регион за следващите 12 месеца.

Отделните пазари продължават да представят възможности за тези, които сключват сделки, като Германия за първи път се класира като основна дестинация за глобални сделки през 2021 г. САЩ е втора, Великобритания - трета и Франция - четвърта, докато Индия отново влиза в списъка на петте най-добри дестинации за M&A за първи път от пет години насам.

Герцони казва: „Бизнесите осъзнават, че да се действа глобално е от решаващо значение за устойчивото възстановяване и остават фокусирани върху своето географско разширяване и върху придобиването на активи на различни пазари. Европа може да се разглежда като неинтуитивен източник на възможности и растеж в близко бъдеще, но започването от по-ниска база означава, че Европа има по-големи възможности за отскачане, когато икономиките се отворят отново. Бизнес лидерите обаче ще разглеждат отделните пазари и ще определят времето на своите инвестиционни движения спрямо специфичните обстоятелства във всяка страна."