Пазарът на устойчив дълг бележи нови рекорди

Само социални облигации отчитат повече от 700% ръст в сравнение с 2019 г.

17:33 | 14 януари 2021
Обновен: 17:34 | 14 януари 2021
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Още една година, още един рекорд за пазарa на устойчивия дългов. Компаниите и правителствата набраха близо 750 млрд. долара устойчив дълг през 2020 г., надминавайки предишния рекорд, поставен година по-рано, с над 160 млрд. долара.

Преди половин десетилетие понятието за устойчив дълг едва съществуваше или по-точно фокусът на инвеститорите беше поставен почти изцяло върху един инструмент: зелени облигации, основани на дейности. Облигация, базирана на дейност, е дълг, който компания или правителство емитира, за да събере средства за конкретен проект, най-вече за изграждане на активи от възобновяема енергия. Това е полезно само за малкия брой субекти, които би трябвало да финансират такъв проект, което обаче означава, че пазарът по своята същност е ограничен, обяснява Bloomberg.

През 2020 г. устойчивият дълг беше много по-широк клас активи с цял набор от нови облигации и заеми, базирани на поведение, т.е. такива, използвани за финансиране на преследването на широки цели за устойчивост.

Миналата година бяха емитирани зелени облигации за над 300 милиарда долара. Това е само 13-процентово увеличение от 2019 г., но зелените облигации са относително зрял пазар и този сравнително слаб темп на растеж не е изненадващ. Облигациите, свързани с устойчивостта, най-малкия дял на емисиите от миналата година, нараснаха със 100% до 11 милиарда долара.

Глобалните емисии

Глобалните емисии на устойчив дълг по пера. Графика: Bloomberg

След това имаме социални облигации, които се увеличават с близо 130 милиарда долара, което е повече от 700% ръст в сравнение с 2019 г. През 2019 г. социалните облигации бяха вторият най-малък вид устойчив дълг, а през 2020 г. те бяха вторите по големина.

Правителствата и наднационалните органи като Европейския съюз и Африканската банка за развитие емитираха почти всички социални облигации от 2020 г., за да финансират усилията за подобряване на здравеопазването и грижите за населението през пандемията. Този вид дълг бе привлекателен не само заради начина, по който ще бъдат използвани приходите, но и заради високия им кредитен рейтинг. Първата емисия на социални облигации от ЕС през октомври  бе презаписана 14 пъти.

Какво следва? Вероятно повече емисии на устойчив дълг благодарение на продължаващите усилия за облекчаване на пандемията, нови ангажименти за намаляване на емисиите и опазване на околната среда, както и продължаващото високо търсене. Друго нещо, което може да се очаква е по-задълбочен контрол върху разходването на средствата от всеки дългов продукт, заедно с по-голяма прозрачност от страна на емитентите.