Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Към настоящия момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE

15:48 | 21 октомври 2020
Обновен: 15:48 | 21 октомври 2020
Автор: Нина Луканова
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си, съобщават от ЕК.

Емисията се състои от две акции - първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 милиарда евро с падеж през 2040 г. Имаше много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигациите бяха в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: "За пръв път в историята Комисията емитира на финансовите пазари социални облигации, за да набере средства, които ще помогнат на хората да останат на работа. Тази безпрецедентна стъпка съответства на предизвикателствата, наложени от изключителните времена, в които живеем. Не пестим усилия за запазване на заетостта в Европа. Радвам се, че тежко засегнатите от кризата държави бързо ще получат подкрепа по инструмента SURE". 

Европейският комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, коментира: "С тази операция Европейската комисия направи първа стъпка, за да се нареди сред главните участници на световните капиталови пазари за дългови инструменти. Силният инвеститорски интерес и благоприятните условия, при които облигациите бяха емитирани, са допълнително доказателство за огромния интерес към облигациите на ЕС. „Социалният“ аспект на емисията спомогна за привличането на инвеститори, които желаят да помогнат на държавите — членки на ЕС, да подкрепят заетостта в тези трудни времена".

И двете облигации бяха емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10-годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.

Това са изгодни ценови условия за най-голямата досега емисия на облигации от Комисията и благоприятно начало за инструмента SURE. Условията, по които Комисията взема заеми от пазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки, които получават заемите.

Банките, които помогнаха на Европейската комисия по тази трансакция („съвместни букрънъри“), бяха Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.

Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.

В този контекст по-рано този месец Комисията обяви, че ще емитира всички облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 милиарда евро като социални облигации и прие Рамка за социални облигации, която бе подложена на независима оценка.

Контекст на SURE

Към настоящия момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си. Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.

Тези заеми ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. По инструмента SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със здравето мерки, по-специално на работното място, използвани, за да се гарантира безопасното връщане към нормална икономическа дейност.

Държавите членки все още могат да подават официални искания за подкрепа по линия на SURE, който разполага с капацитет до 100 милиарда евро, за да подпомага защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията. Комисията вече предложи обща финансова подкрепа от 87,8 милиарда евро по инструмента SURE на 17 държави членки.

Контекст на вземането на заеми от ЕС

ЕС е създаден с Римския договор през 1957 г. и има нулево рисково тегло в качеството си на емитент (Базел III). Взетите от ЕС заеми са преки и безусловни задължения на ЕС, гарантирани от неговите държавите членки чрез бюджета на ЕС. Съгласно Договора за ЕС Европейската комисия е оправомощена да взема заеми на международните капиталови пазари от името на Европейския съюз.

ЕС взема заеми единствено в евро, които след това предоставя в заем също в евро на суверенни кредитополучатели. Понастоящем ЕС изпълнява четири кредитни програми: Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), механизмът за подкрепа на платежния баланс (ППБ), макрофинансовата помощ (МФП) и инструмента за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), наскоро приет от Съвета на 19 май 2020 г.

Облигациите, емитирани от ЕС по инструмента SURE, ще се ползват със знак за социална облигация.

Допълнителни подробности по емисията

Преди транзакцията, на 9 октомври 2020 г. ЕС изпрати до 20 банки искане за предложение, с което ги информира за намерението си да набере значителни суми от пазара.

Официалният мандат за емисия в два транша бе обявен на 19 октомври, понеделник, в 13: 25 ч. централноевропейско време.

Сесията бе открита във вторник, 20 октомври 2020 г., сутринта в 8:55 ч. централноевропейско време и затворена в 10: 00 ч. централноевропейско време.