Грийнпийс: България е единствената страна от ЕС в топ 25 на източниците на серен диоксид в света

Сърбия и Украйна са останалите европейски държави, нареждащи се сред най-големите емитенти на вредните емисии

14:43 | 8 октомври 2020
Обновен: 15:00 | 8 октомври 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Украйна, Сърбия и България са най-големите източници на емисии на серен диоксид в Европа, като се нареждат и сред 25-тe основни емитенти на вредните емисии в глобален мащаб. България е единствената страна от Европейския съюз, която е сред 25-те най-големи замърсители със серен диоксид в света, става ясно от доклад на “Грийнпийс”. 

Изгарянето на въглища е основният източник на емисии на серен диоксид в трите страни. Емисиите от въглища се понижават в Сърбия и Украйна през 2019 г., но остават непроменени в България. 

Графика

Принос на основните индустриални сектори към общите емисии на серен диоксид от 2005 до 2019 г. в България (килотона на година). Графика: NASA MEaSURES

В Сърбия понижението e частично компенсирано от увеличаване на емисиите от топлинните дружества. 

Графика

Принос на основните индустриални сектори към общите емисии на серен диоксид от 2005 до 2019 г. в Сърбия (килотона на година). Графика: NASA MEaSURES

През 2017 г. ЕС прие строги ограничения за емисиите на серен диоксид за електроцентралите, работещи на въглища, но българската администрация се противопоставя на новите правила и продължава да позволява на централите да емитират повече вредни емисии, отколкото е позволено спрямо правото на блока, пише “Грийнпийс”. 

Както и предишни години, основните горещи зони в страната са старозагорско — около тецовете в комплекса Марица изток и районът на ТЕЦ „Бобов дол“, чийто облак от серен диоксид достига и до София, посочват още в доклада.

Според Грийнпийс страната ни търси начини да избегне законите, вместо да предприеме стъпки за постепенно премахване на въглищата. Една от най-големите въглищни електроцентрали на Балканския полуостров - държавната "Марица изток 2", има позволение да емитира над четири пъти повече емисии на серен диоксид спрямо поставените в Директивата за индустриални емисии ограничения от ЕС. 

„Намалените емисии от България по-скоро се дължи на намаленото производство на електроенергия от въглища. През последните година и половина наблюдаваме значително увеличение на вноса на енергия заради лошите икономически показатели на въглищните ни централи и високата цена на енергията им, особено на държавната ТЕЦ Марица изток 2“, коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ - България.

През 2019 г. емисиите на серен диоксид, дължащи се на човешка дейност, са намалели и в трите най-големи замърсители — Индия, Русия и Китай — показва нов анализ на сателитни данни на НАСА от „Грийнпийс” - Индия и Центъра за изследване на енергетиката и чистотата на въздуха (CREA). 

За пръв път от четири години замърсяването със SO2 в Индия е намаляло през 2019 година. Данните се дължат на резкия спад на употребата на въглища, разкриват данните от доклада.

„В Индия виждаме как намаляването на употребата на въглища влияе върху чистотата на въздуха и здравето. През 2019 г. мощностите за възобновяема енергия се увеличават, а производството на енергия от въглища намалява. Виждаме как качеството на въздуха се подобрява. Въпреки това показателите за чистота на въздуха са далеч, далеч от безопасните граници. Нужен ни е ускорен енергиен преход от въглища към възобновяеми енергийни източници, за да запазим здравето на хората и да стимулираме развитието на икономиката“, каза Авинаш Чанчал, от „Грийнпийс” - Индия.

Докладът класира най-големите в света държави-замърсители спрямо емисиите им на  серен диоксид, отровен газ, който увеличава риска от инсулт, сърдечни заболявания, рак на белите дробове и преждевременна смърт.

Сателитните данни от НАСА откриват, че: 

- През 2019 г. Индия емитира 21% от глобалните антропогенни (създадени от човека) емисии на SO2, почти два пъти повече от втория класиран глобален замърсител, Русия; 

- Спадът на нивата при емисиите на SO2, дължащи се на човешка дейност, е приблизително 6% в световен мащаб през 2019 г. За втори път откакто имаме данни, антропогенните емисии на SO2 са намалели във всяка една от трите най-големи източници на замърсяване: Индия, Русия и Китай; 

- През 2019 г. антропогенните емисии на SO2 в Китай са се понижили с 5%, което е и най-бавният темп на намаляване през последното десетилетие. Докато Китай някога е била най-големият източник на емисии на SO2 в света, те намаляват с 87% от 2011 г., до голяма степен благодарение на засилените стандарти и използването на сероочистващи инсталации в електроцентралите. Изискванията към въглищни тецове в някои от ключовите региони на Китай са повече от два пъти по строги от изискванията към емисиите на централите в Европа и респективно България; 

“Тези емисии, проследявани от сателити, засягат здравето на милиони хора, много от които са с намалена продължителност на живота или страдат от свързани със замърсяването заболявания. Това е доказателство за  спешния порядък, в който следва да приложим по-строги изисквания за емисиите, както и да преминем към чисти енергийни източници. За съжаление, в някои страни, оглавяващи списъка, като Индия, Мексико и Южна Африка, правителствата продължават да забавят или отслабват законодателството за качество на въздуха, въпреки че пандемията COVID-19 трябваше да доведе до още по-сериозен фокус върху значението на здравето на дихателните пътища“, казва Лаури Миливирта, водещ анализатор в Центъра за изследване на енергетиката и чистия въздух (CREA).

Решението е правителствата незабавно да спрат наливането на средства във въглища, газ и петрол и да преминат към по-безопасни енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия. В същото време е необходимо да засилят стандартите за емисии и да изискват прилагането на технологии за контрол на със серен диоксид от електроцентрали, инсталации за топене на метали и други промишлени източници, заключват експертите на "Грийнпийс".