EK укрепва готовността на ЕС за бъдещи епидемични взривове от COVID-19

Действията включват мерки за осигуряване на капацитет за бързо реагиране в областта на здравното обслужване

16:09 | 15 юли 2020
Обновен: 17:11 | 15 юли 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка:  Francesca Volpi/Bloomberg
Снимка: Francesca Volpi/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) представи в сряда незабавни краткосрочни мерки за укрепване на готовността на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19, съобщава представителството на ЕК в България. 

Съобщението се съсредоточава върху всички действия, необходими за повишаване на готовността, включително тестване и проследяване на контактите, подобряване на наблюдението на общественото здраве и разширяване на достъпа до медицински мерки за противодействие, като например лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия.

Действията включват и мерки за осигуряване на капацитет за бързо реагиране в областта на здравното обслужване, нефармацевтични мерки за противодействие, подкрепа за малцинствата и уязвимите лица, както и дейности за намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип. В съобщението се посочват редица приоритетни действия за националните органи, Комисията и агенциите на ЕС:

- Разширяване на обхвата на тестването, засилване на проследяването на контактите и на надзора от страна на органите в областта на общественото здравеопазване с цел набелязване на огнищата и ограничаване на разпространението. В допълнение към съобщението днес Комисията прие решение за изпълнение за укрепване на оперативната съвместимост на мобилните приложения за проследяване и предупреждаване между държавите членки на ЕС;

- Осигуряване на безпроблемно снабдяване с лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия чрез механизми като съвместни процедури за възлагане на поръчки при извънредни ситуации и стратегически запаси на ЕС;

- Поддържане на бърз достъп до капацитет за бързо реагиране в областта на общественото здраве, без да се пренебрегват други области на здравеопазването, включително чрез финансова подкрепа за транспортирането на медицински персонал и пациенти между държавите членки и координиране на разполагането на екипи и оборудване за спешна медицинска помощ в държавите, подали искане за това посредством механизма на ЕС за гражданска защита. - Целеви и локализирани нефармацевтични мерки, основани на научни изследвания и доказателства, както и своевременен обмен на информация относно ефективността на повторно въведените мерки;

- Подкрепа за уязвими групи като възрастните хора, лицата със съпътстващи здравословни проблеми и маргинализираните лица, посредством споделяне на най-добри практики за тестване, грижи и лечение, включително в областта на психичното здраве и психосоциалната подкрепа;

- Намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип, за да се избегне допълнителен натиск върху вече претоварените здравни системи, посредством увеличаване на ваксинационното покритие и други средства, като например осигуряване на допълнителни национални процедури за възлагане на обществени поръчки за противогрипни ваксини.

Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви:

„Вече знаем повече за вируса, но е наш дълг да останем бдителни и да продължим да действаме превантивно. С набора от мерки, представени днес, се цели да се окаже противодействие на появата на евентуални нови огнища на COVID-19. Въз основа на поуките от изминалите месеци ние извършваме предварително планиране, за да избегнем импровизациите, да укрепим готовността си във всички направления, да запазим единния пазар и основните му свободи и да улесним пътя към социално-икономическото възстановяване в целия ЕС.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, от своя страна каза:

„Извървяхме дълъг път от началото на пандемията от COVID-19, но вирусът все още продължава да се разпространява. Необходими са бдителност, готовност и координация, за да предотвратим появата на големи огнища. Днес ние призоваваме държавите членки да предприемат решителни съвместни действия за защита на нашите граждани и се ангажираме да подкрепим усилията им. Наша отговорност е да осигурим пълна готовност. Нека останем бдителни.“