ЕЦБ обяви преглед на стратегията на паричната политика

Банката запази лихвите без промяна

14:59 | 23 януари 2020
Снимка: Peter Juelich/Bloomberg
Снимка: Peter Juelich/Bloomberg

Управителният съвет на Европейската централна банка започва преглед на стратегията на паричната си политика. Това става ясно от днешното заседание на финансовата институция.

Междувременно банката, управлявана от Кристин Лагарад, взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Управителният съвет ще продължи нетните покупки по програмата си за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет очаква те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Малко след обявяване на решението на ЕЦБ еврото поевтинява с 0.04% спрямо долара до 1.1080 долара.

Европейската централна банка се съгласи да преразгледа своята стратегия за първи път от 2003 г., след като години наред огромни парични стимули се бориха за съживяване на инфлацията. Отрицателните лихвени проценти и покупки на активи на стойност 2.6 трилиона евро (2.9 трилиона долара) доведоха до ръст на потребителските цени от малко над 1%.

Очаквайте подробности за прегледа на стратегията на ЕЦБ.