S&P: Все повече компании фалират отново и отново

Среда на по-високи лихви за по-дълго време ще направи ситуацията по-трудна за компаниите с най-голям ливъридж

13:03 | 13 април 2024
Автор: Джил Р. Шах
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Процентът на компаниите, които са просрочили задълженията си повече от веднъж, е достигнал второто си най-високо ниво от 2008 г. насам, според нов доклад на S&P Global Ratings.

Около 35% от общите глобални неизпълнения през 2023 г. са били от емитенти, които са в „повторно неизпълнение“, тенденция, която също забавя възстановяването, каза в доклад Никол Серино, директор по кредитни проучвания в рейтинговата компания. Това отчасти се дължи на увеличаването на броя на емитентите с рейтинги B- или по-ниски, които имат високи нива на дълг.

„Тези капиталови структури бяха създадени по време на по-ниски ставки и в очакване на по-ниски ставки“, каза Серино в интервю. „Видяхте как този балон расте, расте и расте.“

По-високата от очакваната потребителска инфлация понижи очакванията за броя на намаленията на лихвените проценти от Федералния резерв тази година. Тази така наречена "по-висока за по-дълго" среда ще направи ситуацията по-трудна за компаниите с най-голям ливъридж, високорисковите компании, особено тези, които вече са изпаднали в неизпълнение.

Увеличението на повторните неизпълнения идва, тъй като все повече и повече кредитополучатели избират да се подложат на затруднени обмени, които са споразумения, които нанасят загуби на кредиторите и помагат на компаниите и техните собственици да избегнат фалит.

Такива транзакции предоставят само „временно отлагане на емитентите да си възвърнат позициите“, каза S&P, което ги обозначава като „селективни неизпълнения“.

Най-големият дял от кредитополучателите в селективно неизпълнение са с преоценен CCC+, което предполага висока вероятност от повторно неизпълнение, според анализа. Докладът също така установява, че инвеститорите понасят повече загуби от капиталови структури, които са били в неизпълнение многократно, особено тези в първостепенни необезпечени облигации, където възстановяването е спаднало от около 60% до около 40%.

Спекулативният процент на неизпълнение в САЩ е бил 4,8% до края на март, според оценки на S&P, които измерват процента на емитентите в неизпълнение през последните дванадесет месеца.