Световната банка намалява прогнозите за 2023 г. и предупреждава за глобална рецесия

Банката понижи прогнозите си за икономиката на България за 2023 г. и 2024 г.

09:01 | 11 януари 2023
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Световната банка намали своите прогнози за растеж за повечето страни и региони и предупреди, че нови неблагоприятни шокове могат да насочат световната икономика към рецесия.

Глобалният брутен вътрешен продукт вероятно ще се увеличи с 1,7% тази година, около половината от темпото, прогнозирано през юни, каза базираният във Вашингтон кредитор във вторник. Това би било третото най-лошо представяне през последните около три десетилетия след свиванията от 2009 и 2020 г.

Банката, която също намали прогнозите си за растеж за 2024 г. на 2.7%, каза, че постоянната инфлация и по-високите лихвени проценти са сред основните причини. Тя също така цитира въздействието на руската инвазия в Украйна и спада на инвестициите.

„Кризата, пред която е изправено развитието, се засилва“ и неуспехите пред глобалния просперитет вероятно ще продължат, пише президентът на Световната банка Дейвид Малпас в предговора към шестмесечния доклад на банката за глобалните икономически перспективи. Той каза, че БВП на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики в края на следващата година ще бъде с около 6% под нивото, очаквано в навечерието на пандемията Covid-19.

Последствията от период на изразена слабост в САЩ, Китай и Европейския съюз изострят други насрещни ветрове, пред които са изправени по-бедните нации. Докато инфлацията се забавя, има признаци, че натискът става все по-устойчив, като централните банки трябва да повишават лихвените проценти по-бързо от очакваното.

„Комбинацията от бавен растеж, затягащи се финансови условия и тежка задлъжнялост вероятно ще отслаби инвестициите и ще предизвика корпоративни фалити“, казват от Световната банка. „Необходими са спешни глобални действия за смекчаване на рисковете от глобална рецесия и дългови затруднения.“

Кредиторът, който преразглежда своя оперативен модел, каза, че фокусът върху следните области е от решаващо значение предвид ограниченото политическо пространство:

     Националните политици трябва да гарантират, че всяка фискална подкрепа е насочена към уязвимите групи
     Инфлационните очаквания трябва да останат добре закотвени
     Финансовите системи трябва да продължат да бъдат устойчиви

Световната банка призова за „значително увеличение“ на инвестициите за развиващите се нации, включително ново финансиране от международната общност и от пренасочване на съществуващи разходи, като неефективни субсидии за селско стопанство и горива.

„Въпреки че светът сега е в много затруднено положение, не трябва да има място за пораженство“, каза Малпас. „Има значителни реформи, които могат да бъдат предприети сега за укрепване на върховенството на закона, подобряване на перспективите и изграждане на по-силни икономики с по-стабилни частни сектори и по-добри възможности за хората.“

Прогноза за България

Световната банка понижи прогнозите си за разширяването на българската икономика през 2023 г. и 2024 г.

БВП на България вече се очаква да нарасне с 1,7% през 2023 г., което е понижение с 2,2 процентни пункта спрямо оценката на банката от юни миналата година. Прогнозата за 2024 г. е ръстът да се ускори до 3,3%, като корекцията за следващата година е по-малка - с 0,4 пр. пункта.

Ревизия на ръста на БВП във възходяща посока (с 0,5 пункта) е направена за 2022 г., като оценката е за повишение на БВП на страната с 3,1 на сто.

По отношение на САЩ Световната банка очаква ръстът да се забави до 0,5% през 2023 г. - с 1,9 пр.п. под предишните прогнози и най-слабото представяне извън официалните рецесии от 1970 г. насам.

През 2023 г. очакванията за еврозоната са икономиката ѝ да остане без промяна, което е низходяща корекция спрямо ръста от 1,9% в предишните прогнози. За Китай се прогнозира растеж от 4,3% през 2023 г. - с 0,9 пр.п. по-малко спрямо предишния доклад.