Защо Tata Steel съкращава 3000 души в Европа

22:30 | 19 ноември 2019

Уил Кенеди, Bloomberg за дългосрочните затруднения на стоманодобивните компании в Европа. Коментар за Анна Едуардс, Bloomberg.