Влезте във Void

13:50 | 15 ноември 2019

Виртуалната реалност е в подема на своето развитие. Инвестициите в софтуеър спаднаха с 59%  в сравнение с периода 2017–2018г., а хардуеърното оборудване за виртуална реалност отбеляза приходи от 3,6 милиарда долара за същия период.