Сега е добър момент за затваряне на кешовите позиции

09:47 | 8 ноември 2019

Майкъл Меткалф, глобален ръководител на макростратегията в State Street:За последните 24 часа преминахме от – преговорите ще бъдат отложени и не знаем къде ще се проведат, до днешните заглавия, че е постигнато частично споразумение за премахване на митата.