Третото поколение има възможност да допринася за обществото и за своя стандарт на живот

15:50 | 4 октомври 2019
Обновен: 15:51 | 4 октомври 2019

Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, Бизнес старт, 04.10.2019