Теодор Стойчев и Кирил Петков за науката и иновациите

12:04 | 1 октомври 2019

Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България; Кирил Петков, създател на Центъра за приложни изследвания и иновации към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Бизнес старт, 01.10.2019