Защо Саудитска Арабия емитира облигации

12:04 | 30 септември 2019
Обновен: 12:04 | 30 септември 2019

Алберто Биголин, ръководител Фиксирана доходност Близък изток, Tellimer за търсенето на нови емисии облигации.