Пазари Азия, 17 септември 2019

08:57 | 17 септември 2019

От Хонконг: Софи Камарудин, Bloomberg.