Създаден е нов електронен регистър за оператори на биологични продукти

11:22 | 29 август 2019
Обновен: 11:24 | 29 август 2019

Д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена, Бизнес старт, 29.08.2019 г.