Фондовата борса в Ню Йорк започва поетапно отваряне - Част 2

Стейси Канингъм, президент на Фондовата борса в Ню Йорк

17:47 | 18 май 2020
Обновен: 13:13 | 6 юни 2020

Президентът на фондовата борса Стейси Кънингъм каза, че решението за отваряне е взето с оглед на това кой е най-силно засегнат от затварянето и как може да се разрширят предлаганите услуги: "Ще живеем с тази пандемия дълго. Още не сме я преодолели. Ще продължи доста време. Не можем да оставим икономиката затворена, но можем да помислим кои части да отворим и как да го правим. Планът ни е разработен така, че да насочи вниманието ни към бавно отваряне по много внимателен и много обмислен начин, така че да насърчим икономиката да продължи да отваря и да се раздвижва отново, без да се добавя излишен риск върху системата. Не очакваме да елиминираме вероятността от потенциални случаи на Ковид-19, защото има пандемия, с която живеем всички. Но мерките ни са предназначени да намалят риска от разнасяне на заразата. И това е важна разлика. Ситуацията ще бъде гъвкава.

Планирали сме Фаза 1 и имаме планове да увеличим нивото на достъп с времето, признаваме също че може да е необходимо да наложим нови ограничения отново с времето, при промяна на местните условия. Мисля че това е важно да се има пред вид от всички - как отваряме и започваме да работим, а същевременно сме готови да се оттеглим ако е необходимо. Това ще се научи в процес на работата, каквото е и цялото това събитие за нас. Но седмица след седмица научихме толкова много и това е информация, която трябва да използваме при вземането на решения."