Какво Тръмп и Байдън не разбират за Световната търговска организация

Когато става въпрос за изграждане на по-устойчиви вериги за доставки или борба с изменението на климата, ако Световната търговска организация не съществуваше, САЩ щяха да трябва да я преоткрият

07:52 | 26 февруари 2024
Обновен: 09:51 | 26 февруари 2024
Автор: Клайв Крук
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Вълнението преди 13-ата министерска конференция на Световната търговска организация тази седмица е, да кажем, добре овладяно. Въпросът не е дали това някога важно събиране ще се провали, а дали ще се провали по начин, който дори си заслужава да бъде забелязан. Изглежда, че преобладаващото мнение е: „Вярно е, че тази счупена реликва от неолиберализма вече почти не функционира. На кого му пука?"

Независимо от възгледите ви за глобализацията, трябва да ви пука. Непокаялите се неолиберали като мен виждат нарастващата вълна от търговски протекционизъм и умишленото икономическо фрагментиране като сериозна грешка. Според нас, че либералната търговия е добра, една подходящо обновена и ефективна СТО е основен компонент на нарастващия глобален просперитет. Но дори посветените защитници на тарифите, субсидиите, планирането, индустриалната политика и реиндустриализацията и всичко останало трябва да видят необходимостта от добре функционираща СТО – защото фрагментацията трябва да бъде най-малкото организирана и по-скоро кооперативна отколкото хаотична. А хаотичната разпокъсаност е точно накъде върви световната икономика.

Срещата в Абу Даби има нещо като дневен ред, засягащ субсидиите за риболов (и произтичащото от това изчерпване на запасите), земеделието, данъците върху електронната търговия и така нататък. Подгрупи от правителства с еднакви мисли може да постигнат споразумения по някои от тези въпроси, достатъчно, за да обявят „успех“ тук и там, въпреки че сегашното настроение на взаимна враждебност по отношение на търговската политика ще направи дори тези така наречени многостранни споразумения трудни за постигане. За съжаление сделките, които най-много трябва да бъдат сключени, не се отнасят до детайлите на конкретни секторни проблеми. Това, което има значение, е възстановяването на по-широката роля на СТО като форум за икономическо сътрудничество.

За да се случи това, САЩ ще трябва да възобновят лидерството си в организацията. Вместо това администрацията на Тръмп и Байдън намериха нещо общо все пак: не толкова в добродушното пренебрежение, колкото в откровената враждебност. Отказът на САЩ да назначат членове на апелативния орган на организацията затвори най-важната част от системата за разрешаване на спорове. И това е най-малкото. Промените в правилата на СТО са от съществено значение за преодоляване на ветото, което страните (особено Индия) често използват, за да блокират споразумения, подкрепени от огромното мнозинство от членовете. Тъй като нито едно от тези неща не може да се очаква да се промени в перспектива, сътрудничеството в търговската политика е много по-трудно.

Разбира се, САЩ могат да използват влиянието си, когато попаднат в търговски спорове. Благодарение на своя мащаб и сложност, е малко вероятно да бъде най-големият губещ, ако световната търговия се забави и свие; по-бедните страни ще се справят много по-зле в този случай. Но въпреки силата си, САЩ все още със сигурност ще се представят по-слабо, ако неотдавнашният скок в търговския скептицизъм надделее.

Митата, субсидиите и ограниченията „купувайте американско производство“ като тези, вградени в Закона за намаляване на инфлацията (IRA), ще повишат вътрешните разходи. Тъй като търговските партньори реагират със собствени тарифи, субсидии и ограничения, американските износители ще загубят клиенти. Търговията със стоки в Г-20 се е свила в стойностно изражение миналата година, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Политиките, насочени към по-голяма самодостатъчност, вероятно ще продължат да се променят, докато тези съревноваващи се видове натиск се проявяват – и това от своя страна ще направи дългосрочните инвестиционни решения по-сложни и рискови. Бързо развиващите се политики на САЩ за изграждане на вътрешна верига за доставки на електрически превозни средства са пример за това.

По-тясното икономическо сътрудничество прави жизненоважните цели на икономическата политика – включително устойчивостта на веригата за доставки и прехода от изкопаеми горива – по-лесни за постигане. Всъщност те може да са невъзможни по друг начин. Неолибералите виждат безпрепятствената търговия като водеща форма на международно икономическо сътрудничество. Може би не сте съгласни, но за да се извършва компетентно, дори управляваната търговия все още изисква координация.

Зависенето от държави, които може да са противници в бъдещи конфликти, е неразумно – но това не налага самодостатъчност. Либералната търговия между възможно най-широк кръг приятели и съюзници остава много по-ефективна. Това изисква рамка от правила, споразумения и процедури за уреждане на спорове. Една реформирана СТО би могла да го осигури.

Борбата с изменението на климата е още по-ясен случай. По необходимост това е глобално начинание. Ако страните изберат политики, които налагат неоправдано големи разходи на другите (както и на самите тях), колективните усилия ще се провалят и глобалните цели няма да бъдат постигнати. Тук също се нуждаете от организация, подобна на СТО, която да координира националните ангажименти.

Държавите, които налагат изрични или косвени данъци върху въглеродните емисии, трябва да прилагат същата политика към вноса – в противен случай местните производители са в неизгодно положение. Поради тази причина Европейският съюз разработи тарифна система, наречена Механизъм за коригиране на въглеродните граници. САЩ имат възражения; те предпочитат подход, основан на субсидии. Предпочитаната формула за въглеродни данъци, зелени субсидии и регулиране на чистата енергия със сигурност ще варира значително от място на място. Няма нужда да се налага един подход на всички – стига правителствата да имат консенсусна система за постановяване на такива мерки, определяйки ги като еквивалентни и гарантирайки, че те не дискриминират определени производители.

Няма значение дали сте неолиберал, вярващ в Байдъномика или защитник на света според Тръмп: СТО е в тази категория неща, които, ако не съществуваха, трябваше да бъдат измислени. В момента организацията все още съществува, макар и едва. Колкото по-бързо САЩ и техните търговски партньори признаят необходимостта да я съживят и преоткрият, толкова по-добре.

Клайв Крук е колумнист на Bloomberg Opinion и член на редакционния съвет, отразяващ икономиката. Преди това той е бил заместник-редактор на Economist и главен коментатор във Вашингтон за Financial Times.