Клиентите на SVB получиха болезнен урок: банковите фалити са нещо обичайно

Платформата FedNow ще позволи на клиентите да прехвърлят до 500 000 USD по всяко време на денонощието, което е два пъти повече от сегашния праг за застраховани депозити

09:01 | 16 март 2023
Автор: Марк Рубинщайн
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Банковите фалити са изненадващо чести: от началото на хилядолетието в САЩ са регистрирани 565 такива. Много от тях са настъпили след световната финансова криза, но дори и в по-благоприятни периоди банките са фалирали. Между 2011 г. и 2020 г. банките са фалирали по около две на месец.

Това, което прави SVB и Signature Bank специални, е не само техният размер - те са вторият и третият по големина банкови фалити в историята на САЩ - но и колко време е минало, откакто преди тях е фалирала банка. Преди Silicon Valley Bank да влезе в процедура по ликвидация в петък, последната фалирала банка беше Almena State Bank от Алмена, Канзас, през октомври 2020 г. Периодът от 868 дни между двата фалита е вторият най-дълъг в историята, като най-дългият е в периода преди финансовата криза.

Възможно е толкова дълъг период без новини за банкови фалити да е създал у вложителите фалшиво чувство за сигурност. Без да си спомнят, че банките могат да фалират и фалират, вложителите са били обхванати от еуфория, която през този период е засегнала множество класове активи - от технологични акции до цифрови валути и дългосрочни облигации. Клиентите на банките насочиха милиарди долари към незастраховани депозити.

От 2008 г. насам вложителите в САЩ се ползват с гаранция за първите си депозити в размер на 250 000 долара. Горната граница беше увеличена от 100 000 долара по време на финансовата криза, първоначално като временна мярка, а две години по-късно беше направена постоянна. По онова време то беше изключително ценно. Но с намаляването на спомените тя започна да губи своя блясък. Когато таванът беше повишен, той покриваше 98% от вложителите и 80% от вътрешните депозити; към 2022 г. само 55% от вътрешните депозити бяха покрити от застраховка. Само през последните три години незастрахованите депозити нараснаха с над 2,2 трлн. долара.

Някои от незастрахованите депозити се вляха в стабилни банки. През последните две години срочните депозити в JPMorgan Chase & Co. надхвърлящи застрахователния лимит се удвоиха. Но няколко по-малки, бързоразвиващи се банки привлякоха нова реколта вложители, необременени от спомените за риска. Предлагайки превъзходно обслужване на клиентите, Silicon Valley Bank убеди клиентите си да се откажат от предимствата на застраховката и утрои депозитната си база за три години; към края на 2022 г. 80% от вътрешните ѝ депозити не бяха застраховани. По подобен начин Signature Bank повиши структурата на незастрахованите си депозити до 89%.

Засега рискът от масово теглене на незастраховани депозити беше премахнат, след като бе обявено, че всички вложители на тези две фалирали банки ще бъдат защитени. Но чак след един уикенд, изпълнен с безпокойство. При предишни преструктурирания незастрахованите вложители получиха обратно около 90% от депозитите си. В случая със SVB възстановяването вероятно щеше да бъде по-високо предвид естеството на активите ѝ - основно държавни ценни книжа и необслужвани кредити - но клиентите не знаеха колко дълго ще трябва да чакат.

Занапред може да се наложи да се промени рамката, която обхваща застраховането на депозитите. След като беше въведено, за да защитава вложителите от действията на банките, неговата роля може все повече да бъде да защитава банките от действията на вложителите.

Скоростта на отлива на депозити в Silicon Valley Bank е безпрецедентна. През 2008 г. Washington Mutual загуби 17 млрд. долара депозити за две седмици, преди да бъде затворена от регулаторните органи като най-големия банков фалит в историята на САЩ. Silicon Valley Bank загуби 2,5 пъти повече за един ден.

Засилването на координацията чрез групи в WhatsApp, съобщения в социалните медии и други подобни, и депозитните основи могат да станат по-малко устойчиви. Silicon Valley Bank е екстремен случай на това, тъй като списъкът на нейните вложители беше силно концентриран, но за всички, освен за най-големите банки, това е реален риск.

Освен това електронното банкиране дава възможност тегленето на депозити да се извършва бързо. В миналото чакането на опашка даваше на банките време да се справят с предизвикателствата на финансирането. Днес електронните разплащания все още спазват работното време, което дава на банките известно пространство за отдих, но въвеждането на FedNow - нова платформа за незабавни плащания, чието стартиране е планирано по-късно тази година, ще промени това. Платформата ще позволи на клиентите да прехвърлят до 500 000 USD по всяко време на денонощието, което е два пъти повече от сегашния праг за застраховани депозити.

Тъй като банковото дело се променя, трябва да се променят и рамките, които го подкрепят. Премиите в подкрепа на застрахователните схеми се плащат от индустрията и следователно в крайна сметка от крайните клиенти. По-високите такси ще им напомнят за стойността на застраховката.