Топ ESG темите на 2021: Биоразнообразие

Алистър Марш, Bloomberg News

18:00 | 1 февруари 2021
Обновен: 18:01 | 1 февруари 2021
Автор: Антон Груев

2020 ще бъде запомнена като годината, в която социално отговорните инвестиции станаха широкоразпространени.

Вместо Ковид 19 да отнеме вниманието от социално отговорните инвестиции, показа, че проблемите извън традиционните финансови анализи, като например начина по който компаниите се отнасят със служителите си или начините по които се снабдяват със суровини влияят на тяхната печалба и доходност за инвеститорите.

Избухването на протести за равенство между расите в Съединените щати и явните видими проявления на климатичните промени разкриха и други рискове, свързани със социално отговорните инвестиции.

Това са някои от основните сфери, в които инвеститорите ще се фокусират през 2021 година.

Биоразнообразие

Естественият свят е в криза.

Популациите на дивите животни по света са намалели с 2/3 за последните 50 години. Смята се, че до 1 млн. видове са застрашени от изчезване, а много от най-ефикасните екосистеми на планетата са в смъртна опасност.

Това поражда огромни икономически рискове.

Над 50% от световния брутен вътрешен продукт зависи от природни ресурси.

Хората разчитаме на природни ресурси за всичко от храната до лекарствата.

Сега инвеститорите са поели ангажимент да спомагат за запазването и възстановяването на биоразнообразието.

Това ще става чрез тяхната финансова дейност и инвестиции като измерват ефекта от дейността си върху природата.

Но финансовата индустрия не може да го направи сама.

Правителствата също трябва да изиграят своята роля.

Техният успех е жизненоважен за възстановяването на горските и морски екосистеми и понижаване на рисковете от промени в климата.

Расово равноправие

Докато американците преоценяват отношението си към расата след убийството на невъоръжени чернокожи от полицаи през миналата година, това застигна и директорите в страната.

Големите инвеститори казват, че ще продължат натиска си върху американските корпорации да обърнат внимание на липсата на разнообразие сред служителите си.

Едно от основните искания е компаниите публично да разгласява публично данни наречени ЕЕО-1, които те трябва да предоставят на правителството.

Някои продукти, които компаниите произвеждат, техният маркетинг, рекламни кампании и снабдителни вериги също имат роля в подсилване и подхранване на дискриминацията.

Много инвеститори, например са подписали акционерни резолюции с компании за храни и напитки, като Coca-Cola и McDonalds.

В тях те са поискали от компаниите да обърнат внимание как разработката и маркетинг на хранителните им продукти може да подсили системния расизъм.

Инвеститорите са поискали от компаниите да уточнят каква част от рекламния си бюджет се харчи за здравословни и нездравословни продукти от всяка расова група и да оценят ефекта от маркетинга на нездравословни продукти и несъразмерните икономически  и здравни последици върху малцинствата и по-малките деца.