Технологиите опазиха много работни места: Accenture

Джанфранко Касати, директор Accenture Growth Markets

13:43 | 20 януари 2021
Автор: Силвия Грозева

Направихме задълбочено проучване в 14 страни, в които живее над 50% от населението на света.

Заключението е, че има 5 големи тенденции.

Първата е, че здравето е в основата на всяко решение, което хората вземат – за работата си и за живота си.

Втората тенденция са екологичните тревоги. Всеки е убеден, че следващото възстановяване ще бъде по-зелено.

Третата тенденция е, че технологията ще бъде в основата на всичко, което ще се развива и променя около нас и ние ще бъде част от тези промени. Технологиите стават все по-достъпни и заемат все по-централна роля.

Четвъртата тенденция е за смарт жилищата. Градовете и провинциите ще бъдат преосмислени в новата нормалност.

Пето. Гражданите стават все по-отговорни и обръщат по-голямо внимание към общността, малките бизнеси и начина, по който като общности се опитваме да вървим напред.

Много промени и в основата на всички е технологията.

 

От години гледахме на технологията като на заплаха.

Заплаха за работните места.

Всъщност след една година пандемия наблюдаваме, че технологията запазва милиони работни места.

Защото всеки работи дистанционно и в безопасност вкъщи, благодарение на технологиите и те са много важен фактор.

В бъдеще тази тенденция ще продължи и ще се разпространи във всяка индустрия.

Можем да кажем, че някои индустрии като здравната биха били особено силно повлияни. Като говоря с директори в Азия и Латинска Америка, приоритетите на всички са дигиталните трансформации и ускоряване на инвестициите в технологии.

5G ще напредне. Няма да бъде за един ден, но ще стане едно от основните средства на трансформацията.

Би трябвало да очакваме Wi-Fi да остарее, защото с времето 5G ще може да предостави по-широка честотна лента за по-малко пари.