Какви рискове се запазват за световната икономика

Рави Менон, управител на Monetary Authority of Singapore

09:09 | 26 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Ново разпространение на заразата.

Ако има отново въвеждане на пълна карантина в същия мащаб както в началото на годината, това отново ще парализира икономическата активност. Това е огромен риск. Някои от дълбоките последици ще имат дълготраен ефект.

Освен това, налице е проблемът с политиките на подкрепа. Ако бъде нарушен баланса, ако подкрепата се оттегли твърде бързо, може да се предизвика двойна рецесия през следващата година.

Сега вниманието се измести към количествените облекчения и изкупуването на активи. Това реално задържа кривата на доходността и поддържа ниска дългосрочната доходност.

С това се надяваме да се стимулира потреблението и инвестициите. От тази позиция, смятам, че при следваща криза все още има място за действие на централните банки.

В същото време, ако продължаваме с настоящия темп, ще се натрупа голям дълг. Излизането от процеса на натрупване на дълг ще е предизвикателство за следващите 4-5 години. Защото централните банки не могат да продължават да купуват държавен дълг.

С постепенното им оттегляне, трябва да навлезе частния сектор, а това ще окаже натиск върху лихвените проценти. Така че, подобен устойчив процес ще бъде предизвикателство за много държави. Особено внимателни трябва да са икономиките на развиващите се пазари.