Публични инвестиции по време на криза

Витор Гаспар, финансов директор на МВФ

16:16 | 16 октомври 2020
Автор: Мария Попова

Ние обосноваваме много сериозно нуждата от публични инвестиции в изданието ни Fiscal Monitor. Твърдението ни е, че в периоди на силна несигурност като този причинен от Ковид-19, публичните инвестиции са мост през несигурността, който осигурява на частния сектор възможности за печеливши инвестиции. По-конкретно, по наша преценка и при тези обстоятелства, факторите са нараснали до 1% от БВП. Разширяването на публичните инвестиции в икономиките на развитите и развиващите се пазари би довело до увеличение на БВП с 2.7%, защото то ще мотивира ръст в частните инвестиции от 10%. И нещо още по-важно, по наша оценка, частните и публичните инвестиции ще създадат между 20 и 33 хиляди работни места. Публичните инвестиции винаги са трудни, Том, защото се изплащат със закъснение. Само когато публичните инвестиции имат ефект върху производителността, тогава ползите стават видими. Това отнема време, а политическите системи по света нямат търпение.