Какво да направи ЕЦБ

Алесио де Лонгис, старши мениджър портфейл, Invesco Investment Solutions

11:20 | 9 септември 2020
Обновен: 11:20 | 9 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

На базата на месечните проучвания се вижда, че има загуба на мощ, особено в услугите. Това може да се дължи на някакво отстъпление от първоначалното възстановяване.

Да видим възстановяванията от последната рецесия насам.

В началото откриваме силно изразено V-образно възстановяване. После нормална месечна волатилност, докато общото дългосрочно циклично възстановяване се запазва.

Така не се тревожим особено за значителна загуба на мощ в Европа, която да се оцени като нов режим на свиване или задълбочаване на спада.

Данните трябва да се следят.

Забелязваме повече увереност в производствения сектор и освен това Европа се нуждае от подкрепа на глобално ниво въпреки вътрешната динамика.

Какво да направи ЕЦБ?

В момента банката би трябвало да стои и да следи нещата и да остави да се развива цялата тази мащабна програма на стимули, която бе одобрена. Както и да продължава да подкрепя с насоки и вербална намеса.