Целите на Световната банка, част 2

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

13:46 | 21 август 2020
Обновен: 13:52 | 21 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

САЩ може да има проблеми с Китай, например в търговията, но светът отделно признава, че всички искаме да работим заедно, за да осигурим ръст в развиващите се страни.

Предизвикателството е в това, че в последните 10г Китай даде много кредити на развиващите се страни с условия, които не са прозрачни и при по-високи лихви, отколкото страните могат да си позволят.

И предизвикателството е по-скоро техническо.

Целият свят трябва да работи заедно и да търси изход от това.

Китай трябва да участва.

Той е в Г20 и през април каза, че ще се ангажира изцяло с този въпрос.

Но да бъде накаран всеки един от китайските кредитори – а има много официални кредитори от Китай – да се включат също – това е предизвикателство.

Радвам се, че споменахте сайта ни, защото ние смятаме, че прозрачността ще помогне.

Можем например да кажем, че когато централните банки правят суапови сделки помежду си, това е всъщност дълг. Част от тези суапови сделки са дълг. И биха могли и трябва да бъдат обявени като дълг.

Еквадор прави преструктуриране от миналата седмица. Има кредитори, които не са включени в основното преструктуриране и условията на другите преструктурирания трябва да се обявят.

Така хората могат да погледнат и да получат по-добра представа.