Американски компании обединяват усилия в търсене на алтернативни горива

100 милиона долара са отделени за проучвания

16:22 | 11 август 2020
Автор: Мария Попова

Нисковъглеродната инициатива се фокусира над водорода, синтетичните горива, биогоривата и други алтернативи на изкопаемите горива. Сред участниците са Sempra Energy, Dominion, ConEd, Duke и Southern Co.