Американското правителство няма план за безопасно отваряне на училищата, част 3

Коментар на Беки Прингъл, президент на Националната образователна асоциация

17:27 | 10 август 2020
Автор: Антон Груев

Новоизбраният президент на Националната образователна асоциация Беки Прингъл коментира значимостта на своя пост и сериозността на ситуацията в Съединените щати. Тя смята, че отговорните лица не са възприели ролята си на лидер за американското образование и има много неясноти относно отварянето на училищата в страната. 

Вижте повече за очакванията на обществото и предизвикателствата, с които се сблъскват американските училища.