Най-лошият сценарий и най-доброто хеджиране

Катерина Симонети, UBS Financial Services Inc.

17:06 | 7 август 2020
Автор: Мария Попова

Парите в брой са може би най-лошият вариант, към който да се насочат вложенията, въпреки че е нелогично, защото инвеститорите гледат на него като безопасно убежище. Факт е, че Федералният резерв предприе безпрецедентни мерки, за да защити пазара на търговски кредити, а това е от огромна важност за книжата с фиксирана доходност. Ние виждаме конкретни привлекателни оценки при защитените от инфлация ценни книжа, при корпоративните книжа с висока доходност, а като алтернативно хеджиране срещу пазарни рискове – златото.
 В случай, че се повиши вероятността за сценария на спад, златото е изключително добре позиционирано за хеджиране на риска в инвестиционните портфейли.