Дългосрочното влияние на Ковид-19 върху петрола Част 3

Амос Хохстайн, изп. вицепрезидент на Tellurian

16:23 | 30 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Търсенето няма да си отиде. Просто първо ще спре да расте и след това бавно ще затихва.
Затова смятам, че трябва да мислим за проблема по различен начин.
Страните, които споменахте имат ресурсите и резервите и са в различна категория като разход на тези ресурси, за да диверсифицират икономиките си.
Аз се тревожа, че в първата вълна трябва да си помислим за страните, които нямат никакви резерви. Които разчитат на бюджет. Където всеки срив на цените, дори и малък или краткотраен, има големи последици.
И сценарият на по-ниски цени за по-дълго време има катастрофални последици. И точно тук трябва да си насочим вниманието.