Фед ограничи банковите дивиденти

Майкъл МакКий, Bloomberg

17:03 | 26 юни 2020
Автор: Мария Попова

Фед констатира, че американските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната са добре капитализирани и като цяло са в добра форма. Но обратното изкупуване на акции се прекратява до края на третото тримесечие. Дивидентите не се отменят, но се ограничават. Важно е да се знае, че в тазгодишните стрес тестове и капиталови анализи имаше няколко промени. Анализът на банковия капитал и  анализът на банковите капиталови плащания бяха съчетани. Този път, анализът на Фед се базираше на най-тежкия сценарий за стрес тестовете. Тридесет и три банки бяха подложени на тест.