Настроенията на седмицата

Въпреки, че настроенията се подобряват, все още не сме изцяло на територията от периода преди Covid-19

00:42 | 25 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Джим Полсън: "Икономиката и вирусът трябва да съществуват съвместно. Не можем да изберем едното или другото. Мисля, че сме добре подготвени да посрещнем следващия пик, което ми подсказва, че рестартът на икономическата дейност ще продължи и според мен, се насочва към ново разширяване и нов бичи пазар".

Бари Банистър: "Консолидираме огромна краткосрочна печалба и ни е нужна яснота дали ще има възстановяване и че няма политически риск".

Джеймс Ати: "Хората забравят учебникарските принципи на търговията и просто се вкопчват в мимолетни истории. Участието в балон не е непременно рационално, но трябва да сте сигурни, че ще се измъкнете преди нещата да са поели в обратна посока".

Тони Дуайър: "Хората, които печатат парите продължават да ни обясняват плана на играта. Вчера те го разшириха. Те не лъжат. Така че, добро или лошо, правилно или грешно няма значение. Положението е такова и това движи пазарите".

Целият репортаж във видеото.