Данните за проследяване на контакти трябва да се защитят, част 1

Британи Кайзер, основател на Фондация Own Your Data и сигнализирала за скандала с Cambridge Analytica-Facebook

14:26 | 12 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Както всички решихме да стоим у дома и да спазваме други разпоредби за карантина, трябва също да се интересуваме и от използването на проследяването на контактите, за да бъдат предупредени уязвимите хора, в случай че са били изложени на контакт.

Основният проблем е, че много от големите компании и правителства, които въвеждат приложенията за проследяване на контактите нямат добра репутация в спазване на защита на данните и личната неприкосновеност.

А правителствата, които насърчават хората да се включат в тези приложения не са въвели законодателство за защита на данните или разпоредби, които да защитят неприкосновеността на хората и използването на данните им.

Предлагаме на хората да се даде ясен избор, да разбират за какво дават данните си, колко дълго ще бъдат съхранявани, кой ще има достъп до тях, за какво ще бъдат използвани и ако имат финансово изражение да получат някаква стойност.

В последната седмица и половина нарасна тревогата покрай мирните протести и демонстрациите с насилие, които избухнаха в стотици градове в САЩ дали законът няма да се използва данните, за да проследява протестиращи и може би да предотврати постигане на някои от целите на мирните демонстрации.