Харкър каза, че Фед би трябвало да пропусне през юни

Патрик Харкър, председател на Фед Филаделфия

22:23 | 2 юни 2023
Преводач: Силвия Грозева

Мисля, че стигнахме или сме много близо до момента, в който явно сме на рестриктивна територия. И можем да постоим там. Няма нужда да вдигаме лихвите и после бързо да обръщаме посоката.

В цялата тази несигурност, а тя е много – не знаем динамиката на инфлацията, дали ще има свиване или срив на кредитирането в банковия сектор, има и още несигурност..

В краткосрочен план ако Сенатът гласува положително, решаваме кризата с тавана на дълга. Но остава несигурността, когато Министерството на финансите започне отново да емитира дълг, какво ще стане с нивата на резервите. И отново – какви ще са последиците от това върху условията за кредитиране в страната.

Толкова много несигурност.

Затова мнението ми сега е ясно – смятам, че би трябвало не да направим пауза, защото това означава да продължи известно време.. Можем най-малкото да пропуснем повишение на това заседание.