Колм Келер: Интеграцията на UBS и Credit Suisse ще отнеме до 4г, част 2

Колм Келер, председател на UBS Group

22:28 | 5 април 2023
Преводач: Мария Попова

Като обединяваме силите си с Credit Suisse ние разширяваме мащаба и повишаваме възможностите си в управлението на богатството и активите, а така засилваме и позицията си в бизнеса с набиране на активи. Ние утвърждаваме позицията си като водеща универсална банка в Швейцария и запазваме инвестиционната си банка в подходящ размер и се фокусираме над сферите от най-голям интерес за нашите институционални, корпоративни и финансови клиенти.

Очаква се интеграцията на нашите бизнеси да отнеме от 3 до 4 години, с изключение на пълното приключване на инвестиционните банки на Credit Suisse и техните неизискуеми портфейли. Очакваме до 2027 сделката да генерира краткосрочен процент на снижаване на разходите, равняващ се на над 8 милиарда долара.

По време на дискусиите по сливането, вниманието ни беше съсредоточено над защитата на интересите на акционерите ни. Вярваме, че намерихме добро решение. При прогнозите за спад, рискът по изпълнението остава значителен. Не може просто да се съберат цифри и да се получи сума. Трябва да съзнавате, че има огромен риск при интегрирането на тези бизнеси. Но нека ви уверя, че ние правим всичко, за да осъществим тази сделка по най-добрия възможен начин, така че да не компрометираме финансовата си сила или стабилност.

Точно обратното, ние очакваме след приключването на сделката да останем добре капитализирани и да сме значително над текущите ни капиталови цели. Уверени сме в способността си успешно да интегрираме Credit Suisse.