Хората вече осъзнават как се формира цената на енергията

Кристоф Рюъл, старши изследовател Columbia University

09:00 | 2 септември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Колко успешна би била тази стратегия на ЕС, защото май ще намали ентусиазма към ВЕИ, ако не се плаща толкова много тях, колкото за природен газ?

Това е сложно, няколко неща трябва да се имат предвид.

Първо, за да разберем добре, трябва да знаем, че електричеството не е източникът на енергия. Това е продукт, произведен на база други горива. Първични източници.

Второ, може да се произвежда от всичко. Вятър, слънчева енергия, но и въглища, ядрена енергия, газ и какво ли още не.

Така че миксът от енергийни източници определя цената на тока.

Ако извадим ВЕИ, това няма да намали цената, а ще направи средната цена по-висока.

Това е просто предложение. В дългосрочен план този енергиен микс трябва да се промени така или иначе.

Вторият голям проблем, който хората започват да осъзнават е начинът, по който се определят цените на енергията. Защо ескалират цените на енергията с повече от цената на природния газ в ситуация, в която газът е само част от микса, в който останалата част са по-евтините ВЕИ?

Отговорът е, че цените на енергията се определят на общоевропейско ниво, на търгове. Когато имате търг с по-високо търсене, на него излизат по-скъпите доставчици на енергия, по-скъпите централи. Това оскъпява цените в системата.

Ние си имаме работа с това, което икономистите наричат „краткосрочни пределни цени на електричеството“, или пределна цена на крайната единица, а не със средна цена.

Това води до ситуация, в която по-евтините производители на енергия, включително много производители на ВЕИ в момента събират несъразмерни, огромни печалби.

Ако разгледате въпроса от гледната точка на един политик, който се тревожи за електората си, който вероятно не разбира тези сложни въпроси, имате само два избора. Или да ограничите цената, което е рисковано. Или да обложите с данък енергийните компании и да прехвърлите постъпленията като облекчение към населението.