Джентилони за петролното ембарго, извънредния данък и рецесията

Паоло Джентилони, Европейски комисар по икономика и парична политика

23:35 | 25 май 2022
Преводач: Петя Кушева

Трябва ли Европейският съюз, Комисията, просто да наложи петролно ембарго без Унгария, ако през следващите няколко дни не може да ги убеди?

Не обичам да обсъждам план Б, когато работим по плана А.

От 20 години се занимавам с Европейския съюз. Знам, че План Б не се обсъжда, малко като в боен клуб, докато не стигнем до него. Говорите за рецесията. Каква е вероятността да този регион да изпадне в рецесия? И какъв вид рецесия - като тази през 80-те години на миналия век или като тази през 2008 г.?

Не мисля, че рискуваме да изпаднем в криза, подобна на тази от 2008 г. Нито пък като тази от 80-те години. Това, което имаме за пръв път през този век е висока инфлация и паричната политика ще реагира на това.

Но в същото време мисля, че имаме известен тласък на нашата икономика, който може да я задържи на положителна територия.

Проблемът тук е как ще управляваме прехода от цялостната фискална подкрепяща позиция към избраната временна и как също ще се справим с факта, че хората и семействата губят покупателна способност.

Но, разбира се, компенсирайки това, отново трябва да се вземе предвид фактът, че инфлацията в определен момент, вероятно в края на тази година, ще започне да намалява.

Правилен ли е извънредния данък за енергийните компании?

Това е един от инструментите, които Европейската комисия предлага на държавите-членки. И някои от тях, например италианското правителство е решило да го приеме.