ЕБВР ще се опита да насърчи производството на зърно

Одий Рено-Фасо, президент на ЕБВР

14:59 | 17 май 2022
Преводач: Мария Попова

Русия и Украйна са големи износители на селскостопанска продукция. Как влияе това на достъпа до храни особено в Северна Африка?

Важен въпрос, защото в момента Украйна разполага с много зърно, което не може да бъде изнесено от страната.

Това зърно е от реколтата от миналата година. То обикновено се транспортира с кораби през Черно море, но сега достъпът е напълно спрян, наложена е блокада. Няма възможност за износ на зърно и това е огромно предизвикателство през продоволствената обезпеченост на целия свят.

Защото държави като Мароко или Египет купуват много храни от Украйна и Русия.

Тези две държави изнасят повече от 40-50% от световното зърно.

Това е невероятно предизвикателство и голям логистичен проблем, защото транспортирането с влакове не постига същото ниво на обемите.

Какво означава това в дългосрочен план? Има ли други държави, които биха могли да запълнят спада в снабдяването или населението трябва да промени хранителните  си навици?

Предстои много работа на глобално ниво, за да се опитаме да увеличим производството в други държави.

И в това отношение, тенденцията някои държави да ограничат и забранят износа на зърно не е добра новина, защото това ще създаде много трудности в търговията и изхранването на някои държави.

Основното ударение трябва да бъде върху увеличаването на общия капацитет като се осигурят торове, защото това също е недостиг, който войната породи. Но искаме да помогнем и за намиране на решение с Украйна в много кратки срокове.

Разбрахме, че мнозина представители са излизали по време на изказванията на Беларус и Русия. Можете ли да ни опишете какво представляват тези заседания?

Няма да коментирам какво се случва на заседанията, но разбира се, ЕБВР изрази ясна позиция като осъди войната непосредствено след инвазията.

Ръководството получи пълна подкрепа за официално отменяне на всякакъв достъп до ресурсите на банката от Русия и Беларус. Това показва отношението на много голяма част от нашите членове, които категорично осъждат войната и отношението на Русия и Беларус.

Възможно ли е сближаване на двете гледни точки?

Винаги съм се надявала на мирно решение и мирни преговори, но това изглежда изключително трудно, но се надявам, че може да се намери решение.