Гулар от Banque de France за рисковете през 2022г, част 1

Силви Гулар, втори зам.-гуверньор на Banque de France

10:16 | 14 януари 2022
Обновен: 12:17 | 14 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Като цяло каква е връзката според вас между тревогите на централните банки за цените на активите? Не изпускат ли нещо в момента?

Първо е важно да обясним, че вземаме правим снимка на френската финансова система на всеки 6 месеца. Това е рискът, който този път поставихме на първо място. Не е някакво изключително предупреждение или нещо от този сорт.

Ние подкрепихме финансовите условия, както решихме миналата година, за да се уверим, че икономиката ни ще издържи и така подкрепените пазарни условия увеличиха пазарните оценки. Внимателно следим. Но не смятаме, че това е нещо извън контрол.

Следим когато има много ликвидност да няма рязък спад, някои фондове, които да използват този ливъридж да не закъсат, но нашата моментна снимка показа, имаме и структурни проблеми отпреди кризата, които остават все още начело в плановете ни – климат, кибер сигурност, висок дълг.

Кои са рисковете? Системните рискове и колко са силни, докато централните банки по света се адаптират към по-високата инфлация и започват да се връщат към по-ограничителни политики?

Всички знаем, че климатичният преход – ако вземем само този пример - ще изисква огромни инвестиции. Разбира се, цените на някои активи ще се променят в прехода от въглеродна икономика към по-зелена.

Това е едно от нещата, които много внимателно следим и от гледна точка на финансовата стабилност в макропруденциалната ни работа. Миналата година организирахме стрес тестове за банките и през 2022г ще банковият надзор на ЕЦБ ще направи зелени стрес тестове.

Така че следим, но не отричаме, че такава промяна ще се отрази на цените на активите и цените.

Както каза Изабел Шнабел през уикенда, ние наблюдаваме това развитие, но определено сме убедени, че този преход е и възможност за бизнеса. И също така създава ръст и възвръщаемост за компаниите, които участват в него.