Китай трябва да насочи икономиката си от инвестиции към растеж, основан на потреблението

"Силното възстановяване" на китайската икономика е важно не само за самата нея, но и за света, каза Кристалина Георгиева

13:15 | 26 март 2023
Автор: Bloomberg News
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Ръководителят на Международния валутен фонд изрази положително отношение към перспективите на Китай, като определи страната като една от "зелените кълнове" в световната икономика и призова властите да възстановят баланса на икономиката към потребление.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че "силното възстановяване" на китайската икономика е важно не само за самата нея, но и за света.

"Силното възстановяване означава, че през 2023 г. на Китай ще се падне около една трета от световния растеж, което ще даде добре дошъл тласък на световната икономика", заяви Георгиева  пред Форума за развитие на Китай в Пекин в неделя.

Според януарската прогноза на МВФ за Китай растежът на БВП през тази година ще бъде 5,2%, което е увеличение с повече от 2 процентни пункта спрямо 2022 г. и се дължи на очакваното възстановяване на частното потребление с повторното отваряне на икономиката и нормализирането на дейността, каза тя.

В глобален план икономическата картина остава по-малко розова.

"Несигурността е изключително висока, включително поради рисковете от геоикономическа фрагментация, която може да означава разделяне на света на съперничещи си икономически блокове - "опасно разделение", което ще остави всички по-бедни и по-малко сигурни", каза тя и добави, че перспективите пред световната икономика в средносрочен план вероятно "ще останат слаби".

Георгиева каза също, че е ясно, че рисковете за финансовата стабилност са се увеличили и има допълнителна нужда от бдителност.

"Във време на по-високи нива на задлъжнялост бързият преход от продължителен период на ниски лихвени проценти към много по-високи лихвени проценти - необходими за борба с инфлацията - неизбежно поражда напрежение и уязвимост, както показват последните развития в банковия сектор в някои развити икономики", каза управляващият директор.

Георгиева призова Китай да предприеме мерки за повишаване на производителността и да ребалансира икономиката си от инвестиции към растеж, основан на потреблението, който според нея е по-траен, по-малко зависим от дълга и ще помогне за справяне с климатичните предизвикателства.

За да се постигне това, китайската система за социална защита ще трябва да играе централна роля чрез по-високи здравни осигуровки и обезщетения за безработица, за да се предпазят домакинствата от сътресения, каза тя.

Същевременно пазарно ориентираните реформи за изравняване на условията на конкуренция между частния сектор и държавните предприятия, заедно с инвестициите в образованието, ще повишат значително производствения капацитет на икономиката, добави тя.

"Комбинираното въздействие на тези политики може да бъде значително", каза Георгиева.

Ребалансирането на китайската икономика би могло да доведе и до намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 15% през следващите три десетилетия.

"Това отново води до ползи за целия свят: спад на глобалните емисии с 4,5 % за същия период", каза тя.