Шри Ланка договори условията за заем от 2,9 млрд. долара от МВФ

Шри Ланка повиши ДДС от 12% на 15% от 1 днес, а по-рано тази седмица представи планове за увеличаване на приходите до 15% от БВП до 2025 г

10:14 | 1 септември 2022
Обновен: 10:24 | 1 септември 2022
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Шри Ланка постигна споразумение на работно ниво с Международния валутен фонд за заем в размер на 2,9 млрд. долара, което е ключова стъпка за засегнатата от кризата страна за осигуряване на повече средства и преструктуриране на дълга ѝ, пише Bloomberg.

Споразумението ще подкрепи програмата на Шри Ланка за възстановяване на макроикономическата стабилност и устойчивостта на дълга, съобщи МВФ, като добави, че 48-месечната програма ще подлежи на одобрение от ръководството и управителния съвет на МВФ.

"На този фон програмата на властите, подкрепена от Фонда, ще има за цел да стабилизира икономиката, да защити поминъка на народа на Шри Ланка и да подготви почвата за икономическо възстановяване и насърчаване на устойчив и приобщаващ растеж", заяви МВФ.

Южноазиатската държава се бори с най-тежката икономическа криза след обявяването на независимостта, наред с политическите сътресения, които доведоха до сформирането на ново правителство. Намаляването на валутните резерви, недостигът на стоки от първа необходимост и най-бързата инфлация в Азия засегнаха икономиката на страната, чиято стойност е 81 млрд. долара.

Основните елементи на програмата са:

 

  • Шри Ланка трябва да извърши значителни данъчни реформи, включително да направи данъка върху доходите на физическите лица по-прогресивен, като същевременно разшири данъчната основа за корпоративния данък и ДДС, за да постигне първичен излишък от 2,3 % от БВП до 2024 г.
  • Да въведе ценообразуване на горивата и електроенергията, основано на възстановяване на разходите, за да сведе до минимум фискалните рискове, произтичащи от държавните предприятия
  • Смекчаване на въздействието на настоящата криза върху бедните чрез увеличаване на социалните разходи
  • Възстановяване на чуждестранните резерви чрез възстановяване на пазарно определян и гъвкав валутен курс
  • Запазване на финансовата стабилност чрез осигуряване на здрава и адекватно капитализирана банкова система
  • Намаляване на корупционната уязвимост чрез подобряване на фискалната прозрачност и управлението на публичните финанси

Преди сключването на пакта с МВФ Шри Ланка повиши данък добавената стойност от 12% на 15% от 1 септември, а по-рано тази седмица представи планове за увеличаване на приходите до 15% от брутния вътрешен продукт до 2025 г., намаляване на съотношението дълг/БВП до 100%, постигане на икономически растеж от 5% в средносрочен план и намаляване на инфлацията, която се е ускорила над 60%, до под 10%.

Островната държава се нуждае от около 5 млрд. долара за внос на основни стоки, за да издържи шест месеца, заяви президентът Ранил Викремесингхе през юни, когато все още беше министър-председател. Страната, която по-рано тази година за първи път не изпълни задълженията си по външния дълг, също така иска да преговаря с глобалните фондове, които държат около 12,6 млрд. долара от нейните облигации.

Преструктуриране на дълга

Освен от МВФ Шри Ланка търси мостово финансиране и от Индия, Япония и Китай. Страната се нуждае от споразумение между официалните си кредитори, преди да се обърне към притежателите на облигации, заяви Викремесингхе.

"Необходими са повече подробности относно преструктурирането на дълга, особено как и дали изобщо ще се включат кредиторите, като се има предвид големият дял на частните облигационери", казва Джуню Тан, икономист в Natixis SA в Сингапур. Според него това е от ключово значение за устойчивостта на дълга в краткосрочен план и за трайното подобряване на състоянието на облигационния и валутния пазар.

Валутните резерви на Шри Ланка спаднаха до 1,82 млрд. долара в края на юли от 1,86 млрд. долара месец по-рано, тъй като страната продължи да черпи от доларовите си запаси, за да купува гориво и други стоки от първа необходимост. Сумата включва суапово споразумение с Китай на стойност 1,5 млрд. долара, до което Шри Ланка може да получи достъп само ако общите резерви се повишат до определено ниво.

Шри Ланка търси помощ от Китай в размер на 4 млрд. долара, включително активиране на суаповото споразумение. Банкрутиралата държава е получила около 3,8 млрд. долара от съседна Индия и преговаря за още. Индия настоява МВФ да третира равностойно всички кредитори на Шри Ланка.