Перспективи пред пазара на взаимни фондове

Ивайло Пенев, член на СД на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Boom&Bust, 19.11.2017

22:00 | 19 ноември 2017
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Взаимен фонд означава един добре диверсифициран и професионално управляван портфейл от финансови инструменти, като тези инструменти могат да бъдат съвсем различни – дългови инструменти, акции, валута и други, в които инвестира фондът. И всеки инвеститор, инвестирайки в такъв фонд, получава една част от този наистина голям и добре диверсифициран портфейл. Тоест по същността си взаимният фонд е аналогичен на всеки един инвестиционен портфейл, който би могъл да бъде конструиран. Това обясни Ивайло Пенев, член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, в ефира на „Boom&Bust” с водещи Владимир Сиркаров и Кузман Илиев.

Пенев посочи и разликата между взаимния фонд и алтернативата човек сам да си управлява парите:

„Ако човек иска сам да си управлява парите, той трябва да има достатъчно време и познания за това. Фондовете са подходящи за хората, които нямат или не искат да отделят времето и нямат познанията да правят всичко това“.

По думите му фондовете са и доста регулирана индустрия, особено през последните години след глобалната финансова криза.

„Всъщност в голяма част от законодателството, което засяга този сектор в Европа, е насочено към повишаване на защитата на интересите на инвеститорите, което значи, че макар и да липсват държавните гаранции като при банките, това е един сектор, в който инвеститорите могат да имат много голяма сигурност, че няма да претърпят загуби".

Пенев каза още, че първите управляващи фондове и дружества са се появили през 2001-2002.

„Наистина първите 3-4 години бяха буквално прохождането на индустрията. Когато имахме възход на нашия капиталов пазар, съответно и индустрията скочи доста солидно, а след това когато настъпи глобалната финансова криза активите на индустрията също спаднаха“.

При нас размерът на тази индустрия в края на 2016 е около 1,2% от БВП. За сравнение цифрата в цяла Европа е 124% от БВП на Европа, допълни още той.

„При тази индустрия има и ясно отчетлив ефект на богатството. Нормално е хората да инвестират в подобни продукти. Тоест да използват тази форма на спестяване, когато са си задоволили всички първични нужди за храна, подслон, дрехи и т.н“.

Според изследване, проведено от Пенев, става ясно, че държавите с по-голямо богатство, измерено през БВП на глава от населението, имат доста по-големи индустрии на взаимните фондове и сумарно, и като по-големи инвестиции на глава от населението.

„Има една консистентност, което означава, че България и Румъния са на дъното. Въпреки това можем да направим извода, че с увеличаването на благосъстоянието на българите е много вероятно всъщност тази индустрия да расте с много по-изпреварващи темпове“.

Ивайло Пенев ще участва в Investor Finance Forum, който ще се състои на 1 декември в Интер Експо Център, София.