ЕЦБ изкупила дълг за 85,1 млрд. евро през юни

Обемът на изкупените корпоративни облигации достига 6,4 млрд. евро

17:33 | 4 юли 2016
Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg
Сградата на ЕЦБ във Франкфурт, Германия. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

Европейската централна банка (ЕЦБ) е изкупила дълг на обща стойност 85,1 млрд. евро през юни на фона на референдума във Великобритания, като част от увеличената си програма за количествени облекчения. Това показаха официалните данни на паричната институция, проследяващи изкупуванията на дълг, които тя осъществява всеки месец.

Според увеличената през март програма за количествени облекчения на ЕЦБ, централната банка трябва да изкупува дългови ценни книжа на стойност 80 млрд. евро месечно. Както и през май обаче тази цел беше надхвърлена преди разгара на летния сезон. През май ЕЦБ изкупи дълг с обем от 85,2 млрд. евро.

Обемът на частния и публичен дълг, който ЕЦБ притежава към 30 юни, е 1,08 трилиона евро, показват данни от официалния сайт на институцията.

В общия обем дългови ценни книжа, изкупени през юни, най-голям дял заемат държавните облигации – 72,1 млрд. евро. Следват корпоративни облигации с обем от 6,4 млрд. евро и покрити облигации с обем от 6,1 млрд. евро. Най-малък е обемът на изкупените обезпечени с активи ценни книжа - 532 млн. евро. Това е и първи месец на изкупувания на корпоративни облигации от страна на ЕЦБ, като тези инструменти се изкупуват за сметка на по-малко ДЦК. През май 2016 ЕЦБ изкупи ДЦК на стойност 79,7 млрд. евро.

Според първоначалния план ЕЦБ нямаше намерения да прави промени в програмата си за количествени облекчения през лятото, но сега гуверньорът Марио Драги трябва да реши дали изходът от референдума във Великобритания не се нуждае от отговор.