В САЩ има опасения, че банките разширяват прекалено бързо портфейлите си

Причината е ръстът в кредитирането на бизнес имоти

13:48 | 7 март 2016
Обновен: 19:49 | 7 март 2016
Автор: Севделина Илиева
Щатски долар. Снимка:Xaume Olleros/Bloomberg
Щатски долар. Снимка:Xaume Olleros/Bloomberg

Заради ръстовете на пазара на бизнес имоти и кредитирането на инвестиции в бизнес имоти отново се засилват опасенията, че банките в САЩ прекалено бързо разширяват портфейлите си, пише FT. Това е знак не само за засилващото се доверие на банковия сектор към сектора на имотите, но и на прекомерните рискове, които кредиторите поемат.

С 10 на сто са се увеличили отпуснатите от банките заеми за инвестиции в бизнес имоти през миналата година, сочат данни на Федералната корпорация за застраховане на депозитите и Федералния резерв на САЩ.

Заемите за покупка на автомобили, новоиздадените кредитни карти и ипотеките също се увеличават, като така общият обем на отпуснатите от американските банки кредити се е увеличил с 8,1 на сто.

За сравнение, през предходната 2014 г. ръстът на кредитните експозиции на банките е бил 5,3%, а през 2013 г. - 2,8%, съобщава Investor.bg.

Картината се различава коренно от Европа, където усилията на политиците и централните банкери да насърчат кредитирането не се увенчават със сериозен успех, посочва изданието. Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да направи още един опит за засилване на кредитирането чрез допълнително намаляване на лихвите и разширяване на програмата за изкупуване на активи.

Поне засега качеството на банковите кредити в САЩ се задържа на високи нива. Регулаторите обаче бият аларма заради поетия риск от банките, особено в някои области – например заемите за покупка на автомобили и за инвестиции в бизнес имоти.

„Определено се наблюдава някакъв растеж в САЩ, но той е доста бавен“, коментира Джоузеф Пусела от рейтинговата агенция Moody’s. Той подчертава, че темповете на ръст на кредитирането изпреварват ръста на икономиката, което е и причина за опасенията.

Федералният резерв и останалите регулаторни органи вече отбелязаха, че през тази година ще отделят специално внимание на потенциалните рискове пред кредитирането за сектора на бизнес имотите.

Американските регулатори периодично предупреждават за недостатъчно наблюдение на пазарните условия от страна на някои кредитни институции и заплашват, че ще въведат изискване за допълнителен банков капитал с цел смекчаване на рисковете.

Проучване на кредитните стандарти на отделните банки показва смесена картина, отбелязва изданието. През четвъртото тримесечие например банките са затегнали в известен смисъл стандартите за кредитиране на сектора на бизнес имотите, но пък са разхлабили изискванията за отпускане на кредити за покупка на жилище и автомобил.

По-рано през миналата година американските банки са прилагали и значително по-леки условия за отпускане на заем за инвестиция в бизнес имот.

Същевременно данните на ЕЦБ показват, че в Европа през януари кредитирането отбелязва ръст от 0,4% на месечна база – по-добър резултат спрямо декември 2015 г., но по-лош спрямо ноември 2015 г. От средата на миналата година темповете на ръст на кредитирането в еврозоната се колебаят от 0 до 0,6% след 37-те поредни месеца на спад.

Регионалните различия също са сериозни – кредитирането продължава да се свива в тежко засегнатите от кризата държави от валутния блок, като Гърция например. Само през януари е отчетен спад на отпуснатите кредити в страната от 6,3% спрямо декември 2015 г.