М. Габриел: Високоскоростните 5G мрежи са част от бъдещето на нашите индустрии

Комисарят подчерта, че досега от 30 законодателни предложения, свързани с изграждането на единния цифров пазар, 28 вече са приети

16:30 | 25 февруари 2019
Снимка: pixabay.com
Снимка: pixabay.com

По време на най-голямото в света събитие, посветено на мобилната индустрия, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви пред представителите на водещите компании от сектора европейския ангажимент за развитието на 5G технологията в полза на гражданите и бизнеса.
 
„Нито Европейската комисия, нито правителствата на държавите членки могат сами да направят от цифровата трансформация  история на успеха. Можем да го постигнем само ако работим заедно, заставайки зад нашите принципи и ценности. Високоскоростните 5G мрежи, интернет на нещата, изкуственият интелект, големите данни са част от бъдещето на нашите индустрии", заяви Мария Габриел.
 
Комисарят подчерта, че до момента от 30 законодателни предложения, свързани с изграждането на единния цифров пазар, 28 вече са приети, а по оставащите две има политическо съгласие. Едно от ключовите постижения е Кодексът за електронните съобщения, който е най-важната предпоставка за внедряване на 5G в Европа. Освен законодателството чрез публично-частното партньорство за 5G са мобилизирани досега около 4 милиарда евро. 
 
"Европейската визия предполага всички компании, които правят бизнес в ЕС, да се възползват от добрите условия, но и също така да покриват стандартите и изискванията. 5G стандартите трябва да гарантират сигурност при ползването на услугите, които предлагат.  5G инфраструктурата ще създаде ново ниво на свързаност в цялата цифрова икономика. Това ще доведе до значими положителни промени в области като транспорта, енергетиката и здравеопазването, но и ще промени начина, по който работят сигурността и отбраната. Осигуряването на тези критични инфраструктури е в основата на националната сигурност, защитата на правителствата, икономическия растеж  и просперитет", заяви българският еврокомисар. 
 
Тя наблегна още, че сигурността на 5G технологиите трябва да бъде гарантирана, за да може да се развива и Европа да се превърне в лидер в тази област и в изкуствения интелект. Целта е до 2020 свързаните с изкуствения интелект инвестиции да достигнат 20 милиарда евро. Изкуственият интелект намира все по-голямо приложение не само в бизнеса, но и в ежедневието на гражданите, като се изчислява до 2025 г. икономическото въздействие да достигне между 6,5 и 12 трилиона евро годишно. 
 
"5G и изкуственият интелект са печеливша комбинация за оформянето на нашето цифрово бъдеще. Нуждаем се от съвместни действия на всички нива – институции, държави членки и индустрия, за да постигнем амбициозните си цели. Само така цифровата трансформация ще се превърне във възможност за целия континент и ще гарантира лидерската роля на Европа в цифровата сфера", заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.