Германските заплати нарастват в началото на годината, нанасяйки удар на целите на ЕЦБ

Възнагражденията се увеличиха с 6,2% през първото тримесечие, съобщи Bundesbank в сряда в месечния си доклад

16:50 | 22 май 2024
Автор: Джана Рандоу
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

В началото на 2024 г. заплатите в Германия рязко се повишиха, което нанесе удар върху Европейската централна банка, която решава дали инфлацията се забавя достатъчно, за да намали лихвените проценти.

Възнагражденията се увеличиха с 6,2% през първото тримесечие, съобщи Bundesbank в сряда в месечния си доклад. Това надхвърли прогнозите на анализаторите от Bloomberg Economics, Citi и Morgan Stanley, въпреки че цифрата включва еднократни плащания за компенсиране на работниците за нарастващите разходи за живот.

Данните идват само ден преди очакваните с голям интерес данни за цялата 20-членна еврозона. Опасенията са, че по-силното от очакваното увеличение на заплатите в най-голямата европейска икономика означава, че инфлацията ще се нуждае от повече време, за да се върне към целевото равнище от 2%.

„Като цяло все още съществуват рискове за фундаменталния процес на дезинфлация“, заяви Bundesbank. „Напоследък ръстът на заплатите е по-силен от очакваното. В резултат на това все още високият натиск върху цените, особено на услугите, може да се задържи по-дълго време“.

Представителите на ЕЦБ не оставиха съмнение, че разходите по заемите ще бъдат намалени на 6 юни, въпреки че не се ангажираха с по-нататъшни действия и заявиха, че ще се ръководят от данните. Понастоящем те виждат, че инфлацията ще се върне към целта им през втората половина на 2025 г., и ще публикуват актуализирани прогнози след малко повече от две седмици.

Според Bundesbank ръстът на потребителските цени в Германия вероятно ще се ускори през май и ще се колебае около малко по-високо ниво през следващите месеци. Същевременно икономиката ще набере скорост, тъй като по-високото заплащане подкрепя потреблението и се връща доверието в изпитващия затруднения производствен сектор.

Брутният вътрешен продукт вероятно ще се повиши през второто тримесечие, след като неочаквано отчете ръст между януари и март, каза тя.

Банката предупреди, че засега търсенето в промишлеността и строителството продължава да бъде слабо - в резултат на потиснатата световна търговия, по-високите разходи по заемите и повишената несигурност на политиката. Тъй като устойчивото съживяване на промишлеността изисква широкообхватен ръст на новите поръчки, подобряването на настроенията „вероятно няма да се отрази в забележимо нарастване на производствената динамика до втората половина на годината“, каза тя.

Доставчиците на услуги обаче вероятно ще продължат възстановяването си.

„Нарастващите реални разполагаеми доходи на домакинствата вероятно ще вземат превес над несигурността на потребителите“, заяви Bundesbank. „Може да се очаква по-нататъшно нарастване на покупателната способност, тъй като пазарът на труда вероятно ще остане стабилен и заплатите ще продължат да се повишават рязко.“