Инвеститори в ESG ще могат да избегнат банковите такси с нов инструмент в Австрия

Австрийското министерство на финансите предлага два дългови продукта на дребно със "зелен етикет" като част от инициатива за насочване на спестяванията на домакинствата директно към федералния бюджет

19:30 | 22 април 2024
Автор: Мартън Едер
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Австрийски пионери в областта на дълговите инструменти твърдят, че са създали нови инструменти, предназначени да привлекат инвеститори на дребно, които се грижат за околната среда и искат да избегнат сложни финансови продукти и комисиони.

Австрийското министерство на финансите предлага два дългови продукта на дребно със "зелен етикет" като част от инициатива за насочване на спестяванията на домакинствата директно към федералния бюджет. Средствата ще подпомогнат финансирането на производството на енергия от възобновяеми източници, точките за зареждане на електрически превозни средства и енергийната мрежа на Австрия.

Домакинствата могат да купуват така наречените Bundesschaetze от понеделник, като избират измежду падежи, вариращи от един месец до едно десетилетие. Правителството не начислява такси и предлага пълна гаранция, надвишаваща традиционния лимит на Европейския съюз за депозити от 100 000 евро.

"Държавните ценни книжа имат решаващо предимство за частните инвеститори: при тях няма никакъв ценови риск", казва Маркус Стикс, управляващ директор на австрийската хазна, който е ръководител на създаването на нови продукти в областта на околната среда, социалната сфера и управлението.

През 2018 г. страната предложи първата вековна облигация в еврозоната в референтен размер, за да се възползва от рекордно ниските лихвени проценти. През 2022 г. тя беше първата, която предложи краткосрочни екологични съкровищни облигации, насочвайки се към повишения апетит за устойчиви дългови инструменти от страна на фондовете на паричния пазар и централните банки.

Австрия е последното правителство, което предлага на своите граждани начин да инвестират директно в плановете на страната за борба с климатичните промени. Обединеното кралство започна да продава екологични облигации на дребно през 2021 г., а Хонконг го последва през 2022 г.

Взаимните фондове са начислявали средна годишна такса за управление от 1,12% в Австрия през миналата година в допълнение към възможните разходи за първоначална инвестиция и транзакции, според финансовия регулатор на страната FMA.

Лихвите, определяни ежедневно от Министерството на финансите, започват от 3,5% за едномесечните облигации и 2,5% за 10-годишните облигации на дребно. Това е сравнимо със средните 2,5%, предлагани от банките за 6-месечни онлайн депозити, според Австрийската национална банка, и с 3,8% за 1-месечен Euribor.

Австрия е първата страна в света, която предлага на инвеститорите краткосрочни, деноминирани в евро зелени инвестиции без разходи, заяви министърът на финансите Магнус Брунер.