Виртуалните пари ще оцелеят през крипто зимата

Когато балонът на криптовалутите се разрасна, това накара правителствата да ускорят разработването на собствена форма на електронни пари, известна като цифровa валутa на централните банки (CBDC)

21:00 | 3 декември 2023
Автор: Бил Дъдли
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Когато балонът на криптовалутите се разрасна, това накара правителствата да ускорят разработването на собствена форма на електронни пари, известна като цифрови валути на централните банки (CBDC). Сега, когато ентусиазмът по отношение на криптовалутите отслабва, ще изчезне ли и Цифровата валута на централната банка?

Смятам, че те все още имат голям потенциал да изпълнят обещанието за по-ефективен и приобщаващ финансов свят. Но въздействието им вероятно ще бъде по-скоро еволюционно, отколкото революционно.

CBDC ще се появят, защото те представляват голямо подобрение на парите, каквито ги познаваме. Подобно на доларовите банкноти, те са преки задължения на суверенна държава, а не на частни финансови институции. Подобно на електронните пари в банковото приложение или в сметката на кредитна карта, те трябва да са удобни за държане и лесни за обмен на големи разстояния.

Въпреки това широкото им използване не е гарантирано. Възможно е те да не се наложат сред хората, които вече се чувстват комфортно с банките, доверяват се на застраховането на депозитите и се радват на различните привилегии, които предоставят издателите на кредитни карти - дори ако тези системи са свързани с по-големи разходи. Те трябва да преодолеят и опасенията, че ще помогнат на правителствата да следят транзакциите на хората. Китайският цифров юан (или e-CNY) например все още представлява незначителен дял от плащанията в страната, като доминират Ali-Pay и WeChat Pay.

Ролята на CBDC ще зависи от две основни условия. Първото е изходната точка на всяка страна. CBDC вероятно няма да бъдат трансформиращи в места, където вече има ефективни плащания и стабилни банки и където съществуващите договорености са трудни за нарушаване (хората, които харчат много, обичат своите въздушни мили от кредитни карти). Те обаче биха могли да допринесат за по-голяма промяна в страни с по-слабо развита финансова система и с голям брой небанково население. Освен това трансграничните плащания все още са бавни и скъпи почти навсякъде, като работниците мигранти често плащат такси от над 5%, за да изпратят пари вкъщи. Мрежа от оперативно съвместими CBDC може да направи тези преводи много по-бързи, по-сигурни и по-евтини.

Второ, CBDC трябва да бъде правилно проектирана. Централните банки не са добре подготвени да обслужват милиони индивидуални клиенти, така че те ще искат да разчитат на традиционните банки за управление на сметките и поддържане на взаимоотношенията с клиентите. За да се ограничи ролята им до средство за размяна (за разлика от инвестиционен актив) и за да се избегне подкопаването на ролята на банките в икономиката, CBDC не трябва да плаща лихви. За да се гарантира, че хората няма да избягат от депозити в CBDC по време на стрес, трябва да се наложат ограничения за това колко бързо всеки може да увеличи своите авоари. А за да спечелят доверие, емитентите трябва да убедят хората, че личната им информация ще бъде защитена.

За тази цел Комитетът Breton Woods (в който членувам) публикува нов доклад с две спешни препоръки. Първо, световните регулатори - под патронажа на Банката за международни разплащания (BIS) - трябва да установят принципи за CBDC, подобни на тези, които създадоха за пазарната инфраструктура след финансовата криза от 2008 г. Те следва да предоставят насоки за функционалността на CBDC, за това как те ще взаимодействат помежду си, как да балансират между неприкосновеността на личния живот и правоприлагането и как да се справят със защитата на данните, управлението на риска и разрешаването на спорове - като оставят крайните решения за това как да се постигнат тези резултати на отделните централни банки.

На второ място, BIS следва да предложи условия и стандарти за сетълмент на трансгранични плащания по CBDC. Тя е в добра позиция да направи това, като се има предвид дългогодишната ѝ роля на централна банка за централните банки и експертния опит, който е натрупала в областта на дизайна и технологията на CBDC.

Пълното обещание на CBDC обаче не може да бъде реализирано без ръководството на емитента на доминиращата световна валута. Досега Федералният резерв на САЩ се е фокусирал главно върху модернизирането на вътрешната платежна система на страната до 24-часов незабавен разплащателен протокол (чрез FedNow). Колкото и полезно да е това, Федералният резерв трябва да положи повече усилия и за разработването на американски CBDC. Правилно разработените, внедрени и управлявани CBDC могат да подобрят националните платежни режими и да направят световната финансова система по-полезна за хората навсякъде по света.

Бил Дъдли, колумнист на Bloomberg Opinion и старши съветник на Bloomberg Economics, е старши научен сътрудник в Центъра за изследвания на икономическата политика към Принстънския университет. Той е бил президент на Фед на Ню Йорк от 2009 г. до 2018 г. и заместник-председател на Федералния комитет за отворен пазар. Преди това е бил главен икономист за САЩ в Goldman Sachs. Той е неизпълнителен директор в швейцарската банка UBS от 2019 г.